Roku Romualda Oczykowskiego ciąg dalszy…

W związku z przypadająca 175. rocznicą urodzin Romualda Oczykowskiego w dniu 26 sierpnia br. odbyła się uroczystość przy grobie społecznika. Przypomnijmy, że Romuald Oczykowski  urodził się w Szczawinie Borowym w 1845 roku. Rodzina ze strony ojca zajmowała się od pokoleń propinacją sięgając końca XVIII w. Matka wychowana w patriotycznej rodzinie, jej ojciec był napoleończykiem i powstańcem listopadowym, a na wieść o wybuchu powstania 1863 r. i bitwie pod Bolimowem wsiadł na konia i ruszył, by wesprzeć powstańców. Dopiero namowy rodziny ostudziły zapędy krewkiego 90-latka.

Romuald Oczykowski uczył się  początkowo w domu, następnie był uczniem szkół w Łaźnikach i w Łowiczu, a dalej gimnazjum w Piotrkowie i Szkoły Głównej w Warszawie. Współpracował z wieloma pismami m.in. Echo, Kurier Warszawski, Wisła. W 1870 r. założył w Łowiczu księgarnię, prowadził dystrybucję pism i książek wielu wydawnictw. Był również autorem publikacji regionalnych i religijnych m.in. Przechadzka po Łowiczu, Obrazy cudowne w dawnym powiecie łowickim, O życiu i śmierci Św. Wiktorii…, O życiu i śmierci św. Jana Nepomucena. Zmarł w 1920 roku, pochowany jest na cmentarzu katedralnym w Łowiczu.

W uroczystości przy pomniku Romualda Oczykowskiego spotkali się członkowie różnych klubów działających przy PTTK oraz przedstawiciele władz i instytucji samorządowych, które włączyły się w obchody Roku Romualda Oczykowskiego: Bogusław Bończak – wiceburmistrz Łowicza, Maciej Malangiewicz – dyrektor Łowickiego Ośrodka Kultury, Marzena Kozanecka Zwierz z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łowiczu. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy krótko przybliżona została przez przewodnika PTTK postać i działalność Romualda Oczykowskiego.

Tekst: ZK, zdjęcia: KK