81. rocznica bitwy nad Bzurą – Kompina 2020

W 81. rocznicę bitwy nad Bzurą, 12 września 2020 r. odbył się XVII rajd „Szlakiem Bojowym 10 Pułku Piechoty”. W tym roku organizatorzy przygotowali do wyboru jedną z trzech tras: 10 km pieszą, 30 km rowerową i 45 km rowerową. O godz. 10.00 ze Starego Rynku w Łowiczu do Kompiny wyruszyło 110 osób. Przed startem komandor całego rajdu – Adam Szymański przypomniał o bezpieczeństwie na trasach oraz obowiązujących podczas całego rajdu obostrzeniach związanych ze stanem epidemicznym.

Trasa piesza wiodła brzegiem Bzury, a jeszcze w Łowiczu na zbiegu ulic Warszawskiej i Nadbzurzańskiej, zapalono znicze pod pomnikiem harcerzy poległych podczas potyczki z żołnierzami niemieckimi we wrześniu 1939 r. Uczestnicy krótszej trasy odwiedzili mogiły żołnierskie w Nieborowie i Bednarach. Cykliści pokonujący dłuższą trasę udali się na cmentarz katedralny, aby oddać hołd dowódcy 10 Pułku Piechoty – Marianowi Krudowskiemu. Po drodze zapalili znicze na cmentarzu wojskowym przy ulicy Listopadowej w Łowiczu, mogile zbiorowej w Nowym Dębsku, gdzie był pierwotnie pochowany dowódca 3 Batalionu 10 Pułku Piechoty – Zygmunt Roszkowski, kwaterze żołnierskiej na cmentarzu parafialnym w Kozłowie Szlacheckim.

Główne uroczystości miały miejsce na cmentarzu wojennym w Kompinie, gdzie spoczywa najwięcej żołnierzy 10 Pułku Piechoty. Wartę zaciągnęli przedstawiciele grupy historycznej Stowarzyszenia 10 Pułku Piechoty. Na uroczystości przybyli: radny powiatowy – pan Tadeusz Kozioł, proboszcz parafii Kompina – ks. Dariusz Gasiński, radna gminy Nieborów -pani Małgorzata Bolimowska, przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kompinie. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy oraz modlitwie za poległych, wydarzenia września 1939 r. przypomniał komandor rajdu. Zgromadzeni wysłuchali wiersza w wykonaniu członkini Łowickiego Uniwersytetu III Wieku.

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na wojskową grochówkę oraz na kiełbaskę z ogniska. Chętni wzięli udział w konkurencjach sprawnościowych i teście historycznym. Prócz zwycięzców w konkursach, nagrody wręczono najmłodszemu i najstarszemu uczestnikowi trasy pieszej oraz rowerowej i najliczniejszej grupie zorganizowanej.

Głównym organizatorem rajdu był PTTK Oddział w Łowiczu przy współudziale Urzędu Miasta Łowicza i Gminy Nieborów. Organizatorzy dziękują gospodarzom terenu za pomoc w organizacji rajdu, okolicznym mieszkańcom za pyszne owoce z sadów, a wszystkim za tak liczne uczestnictwo.

Kierownictwo rajdu składa podziękowania dla koleżanek i kolegów zaangażowanych w organizację imprezy.

Rajd odbył się w ramach zadania publicznego finansowanego z budżetu Gminy Miasta Łowicz.

Tekst: TW, zdjęcia: JR, TW, AS