Eligiusz Pietrucha z Gwiozdą

Eligiusz Pietrucha przewodnik łowickiego Koła Przewodników im. Anieli Chmielińskiej oraz Klubu Turystyki Kolarskiej „Szprycha” z łowickiego PTTK odsłonił swoją „gwiazdę” w Alei Gwiozd Łowickich. Aleja służy uhonorowaniu osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju sztuki i kultury ludowej, twórców ludowych i osób pielęgnujących regionalne dziedzictwo kulturowe. Aleja to wkomponowane w starorynkowy chodnik tafle wykonane z hartowanego szkła z wycinanką tzw. gwiozdą, czyli okrągłą wycinanką łowicką. Swoje Gwiozdy w Łowiczu mają m.in. zespoły Mazowsze i Śląsk, Rodzina Konopczyńskich z Bolimowa (wielopokoleniowe warsztaty garncarskie), Rodzina Brzozowskich (twórcy Muzeum Ludowego w Sromowie), Adam Głuszek (rzeźbiarz z okolic Skierniewic), Jadwiga Solińska z Białostocczyzny, twórczynie ludowe m.in. wycinankarki Maria Stachnal, Danuta Wojda, muzycy ludowi Edward Bednarek i Józef Kossowski, śpiewacy Apolonia Nowak z kurpiowszczyzny i Stanisław Madanowski.

Od dziś swoją „Gwiozdę” w tym gronie ma nasz kolega Elek. Wyróżnienie otrzymał za upowszechnianie kultury ludowej oraz ochronę dóbr tej kultury. Jest przewodnikiem turystycznym, propagatorem turystyki, który tysiącom turystów przybliża wszelkie elementy łowickiej kultury ludowej: budownictwo, strój, haft, gwarę, rzemiosło, życie codzienne. Jest jedną z osób najlepiej znających meandry twórczości ludowej Łowickiego, określany niekiedy jako „żywa encyklopedia regionu”. Za swoją wiedzę jest wysoko oceniany w kręgach turystycznych i środowisku lokalnym, określany „człowiekiem instytucją”, wzbudza powszechne uznanie i szacunek.

Znany jest jako gawędziarz ludowy, konferansjer wielu imprez o profilu folklorystycznym przede wszystkim na terenie województwa łódzkiego, a także poza jego granicami. Jego talent krasomówczy i gawędziarski zaowocował zaproszeniem do prowadzenia imprez folklorystycznych, zajmuje się tym nieprzerwanie od 1974 roku. Zna doskonale specyfikę kultury ludowej, nie tylko regionu łowickiego. Zawsze wykazuje się interesującą gawędą, wypowiadaną w gwarze łowickiej, pełną ciekawostek, dowcipu regionalnego. Jego umiejętności konferansjerskie są wysoko oceniane przez uczestników i organizatorów wydarzeń kulturalno-folklorystycznych. Upowszechnia kulturę ludową, chroni jej dorobek i szeroko promuje w środowisku społecznym. Propaguje kulturę ludową podczas wielu imprez plenerowych: m.in. wydarzeń folklorystycznych w Katowicach, Warszawie, Łodzi, Kaliszu. Wielokrotnie prowadził dożynki w tym prezydenckie w Spale, oraz m.in. w Głownie, Bedlnie, Pleckiej Dąbrowie, Parzęczewie, Białej Rawskiej i inne imprezy m.in. Ogólnopolski Przegląd Kapel Ludowych w Bedlnie. Wielokrotnie promował sztukę ludową w ogólnopolskich programach telewizyjnych i audycjach radiowych, a także w prasie regionalnej i ogólnopolskiej.

Eligiusz jest przewodnikiem od dziesiątków lat, podobnie jak jego żona Krystyna, tę drogę przez pewien czas realizowały jego dzieci Joanna i Jacek. Uczestniczył m.in. w przewodnickich konkursach krasomówczych w Golubiu-Dobrzyniu. Do dziś ponad 80-letni Elek aktywnie jeździ na rowerze oraz nadal oprowadza wycieczki turystyczne odwiedzające region. Jest odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, odznakami PTTK i Zasłużonym Przewodnikiem PTTK.

Eligiusz Gratulujemy!!!

Tekst i zdjęcia: ZK