Sprzątaliśmy groby.

Tradycyjnie, przed Świętem Wszystkich Świętych oraz Dniem Zadusznym, członkowie łowickiego Oddziału PTTK posprzątali groby na łowickich nekropoliach. 24 października 2020 roku członkowie Klubu Turystyki Kolarskiej “Szprycha” i Koła Przewodników im. Anieli Chmielińskiej, sprzątali groby zasłużonych Łowiczan i te, które zostały odnowione w czasie kwest.

Zdjęcia: ZK, AK, TW.