Odnowiliśmy kolejne nagrobki na łowickich cmentarzach

W tym roku, ze względu na pandemię Covid-19, nie zdecydowaliśmy się na organizację, corocznej „Kwesty na rzecz ratowania zabytkowych grobów łowickich cmentarzy”. Nie znaczy to jednak, że zaprzestaliśmy działalności i realizowania, wcześniej założonego planu. Właśnie zakończyliśmy remont kolejnych, dwóch nagrobków na łowickich cmentarzach!

Pierwszym z nich jest nagrobek p. pułkownika Jana Mioduszewskiego, żołnierza 10 Pułku Piechoty, poległego w pierwszych dniach września 1939 roku pod Łowiczem, znajdujący się na cmentarzu katedralnym. Nie został on wybrany przypadkowo. Co roku naszą kwestę wspierają członkowie Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu. Nie mogło więc być inaczej, aby nie pochylić się nad grobem „dziesiątaka”. Nagrobek z piaskowca wymagał oczyszczenia i ponownego ustawienia na trwalszym fundamencie. Odtworzono również mało czytelne napisy na nagrobku.

Drugim jest nagrobek Ferdynanda Wilhelma Eichhorna inżyniera i budowniczego Powiatu Łowickiego, społecznika i członka Ochotniczej Straży Ogniowej w Łowiczu, znajdujący się na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. Był on pierwszym nagrobkiem remontowanym na tym cmentarzu w czasie dziesięcioletniej historii, organizowania zbiórki! A potrzeby na tym cmentarzu są ogromne. Co ważne! Na obelisku nagrobka odtworzone zostało zdjęcie Ferdynanda Wilhelma Eichhorna, które zostało skradzione. Dzięki czemu jest on teraz kompletny.

Udało nam się również doprowadzić do końca remont nagrobka Jana Konopackiego na cmentarzu katedralnym w Łowiczu. 24 października 2020 roku na grób powróciła, również skradziona, tablica upamiętniająca Bogdana Konopackiego, studenta Uniwersytetu w Zurichu, zmarłego 23 marca 1896 roku w wieku 23 lat oraz Władysława Adama i  Mieczysława zm. 1896 roku, pochowanych w grobowcu. W czasie remontu nagrobka, w Karcie Zabytków odnaleźliśmy informację, że taka tablica tam się pierwotnie znajdowała. Należało więc ją odtworzyć, co wymagało czasu. Stad dopiero teraz oficjalnie mówimy się o zamknięciu remontu nagrobka, chociaż on sam, został oddany już w ubiegłym roku.

Tablicę wykonał łowicki mistrz kamieniarski Jerzy Michalak. A pozostałe prace w konserwator Piotr Owczarek z Żyrardowa.

Dziękujemy obu Panom za bardzo dobrze wykonaną pracę! Dziękujemy również wszystkim, którzy co roku, włączają się i wspierają kwestę. Jeśli pandemia ustąpi, będziemy chcieli kontynuować ją  w przyszłym roku. Mamy nadzieję, że zdwojoną siłą. Dzięki Wam możliwa jest renowacja starych grobów i co najważniejsze, przywracana pamięć o zmarłych Łowiczanach!

Tekst i zdjęcia: fb Kwesta PTTK na rzecz ratowania zabytkowych grobów łowickich cmentarzy