Uczcili 200. rocznicę śmierci założycielki Arkadii

W niedzielę 11 kwietnia 2021 r., członkowie KTK „Szprycha”, w małej grupie, udali się do Nieborowa, aby uczcić 200. rocznicę śmierci Heleny Radziwiłłowej, założycielki romantycznego ogrodu w Arkadii, małżonki Michała Hieronima Radziwiłła właściciela dóbr nieborowskich. Zwiedzili kościół nieborowski oraz kryptę grobową Radziwiłłów. Przypomnijmy: Księżna zmarła 1 kwietnia 1821 r. w Warszawie. Początkowo została pochowana w rodzinnym grobowcu w drewnianym kościółku nieborowskim. W II poł. XIX wieku, kiedy rozebrano stary kościół, prochy Radziwiłłów zostały przeniesione na cmentarz przed nowo zbudowaną świątynią i pochowane pod pomnikiem nagrobnym utworzonym z marmurowej kolumny jońskiej, na której ustawiono urnę z arkadyjskiego Grobowca na Wyspie Topolowej. W 1930 roku pomnik zastąpiono kolumną z herbami Radziwiłłów, zwieńczoną figurą Matki Bożej, która istnieje do dzisiaj.