Wyróżniamy aktywność krajoznawczą szkół

Czas wakacji to również czas podsumowania działań szkolnych środowisk krajoznawczych. Delegacja Zarządu Oddziału PTTK uczestniczyła 25 czerwca br. w uroczystości zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. ks. Ignacego Radziszewskiego w Bratoszewicach. Uroczystość była okazją do wręczenia wyróżnienia dla szkoły za aktywne uczestnictwo w wielu wydarzeniach łowickiego oddziału PTTK. Uczniowie, rodzice i kadra pedagogiczna biorą udział w wielu rajdach, spływach, spacerach patriotycznych. Wielokrotnie uczniowie szkoły zdobywali nagrody za najliczniejszą reprezentację szkolną, za najmłodszego uczestnika czy w konkursach historycznych. Uczestniczą w wydarzeniach krajoznawczych o każdej porze roku: w zimowym rajdzie powstania styczniowego, w powitaniu wiosny, rajdzie w poszukiwaniu kwiatu paproci czy jesiennym rajdzie szlakiem 10 pułku piechoty. Biorą też udział w rajdach nocnych m.in. promienistym rajdzie szlakiem niepodległości. Wiele podobnych działań podejmuje też druga ze Szkół Podstawowych im. Józefa Ufy w Mastkach.

Obie szkoły, w których działają środowiska Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych, zostały przez łowicki Zarząd Oddziału za aktywność krajoznawczą i zaangażowanie w ramach wielu wydarzeń wyróżnione Dyplomami Zarządu Oddziału PTTK w Łowiczu.