Zostań naszym kwestarzem! Uratujmy razem kolejne, zabytkowe nagrobki!

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Łowiczu organizuje XI Kwestę na rzecz ratowania zabytkowych grobów łowickich cmentarzy. Zbiórka, podobnie jak w latach minionych, będzie przeprowadzona przed bramami cmentarzy: katedralnego, ewangelicko-augsburskiego, Świętego Ducha „EMAUS” i Chrystusa Dobrego Pasterza. Akcja odbędzie się w dniach 31 października–1 listopada 2021 r. w godzinach od 9.00 do 17.00.

Osoby, które chciałyby włączyć się w zbiórkę i zostać kwestarzem, proszone są o zgłaszanie się najpóźniej do 28 października 2021 r. Zgłoszenia będą przyjmowane każdego dnia po godz. 16.00 pod nr. tel. 693 036 111. Można również skontaktować się z koordynatorem zbiórki przez Facebooka, pisząc na Messengera Jacka Rybusa. Wszyscy kwestarze, będą posiadać imienne identyfikatory oraz puszki z naklejką kwesty. Tradycyjnie za wrzucony datek, będzie można otrzymać pamiątkową pocztówkę.

PTTK informuje, że z pieniędzy zebranych w czasie ostatniej kwesty wyremontowane zostały, kolejne dwa nagrobki. Pierwszym z nich jest nagrobek p. pułkownika Jana Mioduszewskiego żołnierza 10 Pułku Piechoty, poległego w pierwszych dniach września 1939 roku pod Łowiczem, znajdujący się na cmentarzu katedralnym. Drugim nagrobek Ferdynanda Wilhelma Eichhorna inżyniera i budowniczego Powiatu Łowickiego, społecznika i członka Ochotniczej Straży Ogniowej w Łowiczu, znajdujący się na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. Warto zaznaczyć, że był to pierwszy nagrobek remontowany na tym cmentarzu, w czasie dziesięcioletniej historii, organizowania zbiórki! Zakończone zostały również prace przy nagrobku artysty malarza Jana Konopackiego, na cmentarzu katedralnym. Na grobowiec powróciła m.in. skradziona, marmurowa tablica z imionami osób pochowanymi w grobowcu rodzinnym oraz położona warstwa ochronna, zabezpieczającej nagrobek przed warunkami atmosferycznymi.

Dlaczego kwestujemy? Bo uważamy, że cmentarze to nie tylko miejsca pochówku naszych bliskich, które wyjątkowo licznie odwiedzamy we Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny. To również „zapis przeszłości danej miejscowości, w czasie, w którym istnieją”. Wyraża się on poprzez różnego rodzaju epitafia nagrobne oraz architekturę grobowców, w formie zwykłych grobów ziemnych i wspaniałych, często przypominających małe dzieła sztuki pomniki. Cmentarz jest świadectwem ludzkiej cywilizacji, mówiącym o wielu różnorodnych jej aspektach. Świadectwem przeszłości naszego miasta i jego mieszkańców. I o ten zapis przeszłości oraz pamięć osób tworzących niegdyś nasze miasto, chcemy zadbać dla przyszłych pokoleń Łowicza.