Pierwsza z tablic na szlaku Cichociemnych na Ziemi Łowickiej

W dniu 2 lutego 2022 roku przy drodze do Puszczy Bolimowskiej, za pałacem nieborowskim, stanęła nowa tablica edukacyjna. Powstała ona z inicjatywy środowiska PTTK w Łowiczu przy współpracy z Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Gminą Nieborów i Bolimowskim Parkiem Krajobrazowym.
Tablica nawiązuje do wydarzeń historycznych jakie rozegrały się w 1943 roku na polach radziwiłłowskich, na południe od pałacu i parku nieborowskiego. Wówczas to, w nocy z 18/19 października na zrzutowisko o kryptonimie „Obrus”, zrzucono na spadochronach przybyłych z Anglii dwóch skoczków Cichociemnych i kuriera politycznego oraz zasobniki ze sprzętem. Przyjęciem zrzutu dowodził ppor. Henryk Kocemba ps. „Władysław”, a placówką Wincenty Figat ps. „Królik”. W przyjęciu tego zrzutu uczestniczyli dwaj późniejsi konfidenci gestapo, którzy złapani na bandytyzmie przeszli na współpracę z Niemcami. Konsekwencją ich zdrady były aresztowania wielu członków łowickiego podziemia w grudniu 1943 roku.
Tablica stanęła przy szlaku prowadzącym wzdłuż parku nieborowskiego do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Będzie kolejną informacją turystyczną na szlaku, obok tablicy o ciekawostkach przyrodniczych BPK. Tekst tablicy opracował Adam Szymański (PTTK Łowicz), a wybór zamieszczonych ikonografii dokonał Zdzisław Kryściak (PTTK Łowicz). Opracowaniem graficznym zajęło się Centrum Kultury, Turystyki i Promocji w Łowiczu, a wykonaniem drewnianej obudowy i montażem Gmina Nieborów. Zgodę na umiejscowienie tablicy wydała Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.
Po pomniku w Czatolinie jest to kolejne miejsce poświęcone zrzutom, a pierwsza tego typu tablica Cichociemnych na terenie Powiatu Łowickiego. W przyszłości, planowane jest przygotowanie kolejnych tablic w miejscach innych zrzutowisk, które po połączeniu będą tworzyć Szlak Cichociemnych na Ziemi Łowickiej.

Tekst i zdjęcia: PTTK Łowicz