Poszliśmy w XXI Rajdzie Szlakiem Powstania Styczniowego

XXI Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego odbył się 5 lutego 2022 r. Organizatorem był: PTTK Oddział w Łowiczu przy współudziale: Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Urzędu Miasta i Gminy w Bolimowie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Stowarzyszenia Inicjatywa Ziemi Bolimowskiej. Głównym celem rajdu było uczczenie 159. rocznicy bitwy, jaką stoczył z wojskami rosyjskimi oddział powstańczy pod dowództwem Władysława Stroynowskiego 07.02.1863 roku na terenie Puszczy Bolimowskiej. O wydarzeniach tych opowiadali przewodnicy łowiccy.

Sobotnia pogoda sprawiła, że zaplanowana Msza Św. odbyła się w kościele p/w. Św. Anny w Bolimowie. Nabożeństwo celebrował proboszcz parafii bolimowskiej ks. Krzysztof Chojnacki, a udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz, mieszkańcy, uczestnicy imprezy oraz poczet sztandarowy łowickiego Oddziału PTTK. Następnie udano się autokarami pod pomnik powstańców, gdzie wartę zaciągnęli rekonstruktorzy w strojach historycznych. Odbyło się złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Burmistrz pan Stanisław Linart podziękował organizatorom za pielęgnowanie pamięci o powstańcach, którzy na Ziemi Bolimowskiej walczyli o niepodległość Ojczyzny, a zgromadzonym za udział w uroczystości i zaprosił na wojskową grochówkę.

Następnie, już po raz dwudziesty pierwszy, Adam Szymański – komandor rajdu poprowadził rajdowiczów na trasę poprzez Puszczę Bolimowską, najpierw urokliwym brzegiem rzeki Rawki, a potem wzdłuż jej dopływów. Podczas wędrówki można było się natknąć na patrol, któremu należało okazać stosowne dokumenty. Po przejściu ok. 7 km, w miejscowości Budy Grabskie, na terenie ośrodka „Grabskie Sioło” zorganizowane zostało ognisko z kiełbaskami.  Chętni wzięli udział w teście historyczno-przyrodniczym. Nagrody otrzymali także: najmłodszy i najstarszy uczestnik, najliczniejsza rodzina oraz grupa zorganizowana.

W rajdzie uczestniczyło ok. 80 osób, wśród których były grupy szkolne z Domaniewic, Bratoszewic i Mastek. Wśród uczestników byli nie tylko mieszkańcy Łowicza i okolic, ale także goście z Sochaczewa, Skierniewic, Bolimowa, Warszawy, Żyrardowa, Lipiec Reymontowskich. Rajd zakończył się w miejscowości Skierniewice Rawka, skąd uczestników do Łowicza zabrały autokary.

Kierownictwo rajdu składa podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie rajdu.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo!!!

Tekst: TW, zdjęcia: ASz, PP, ZK