Witaj Wiosno!!!

Uczestnicząc w pieszo-rowerowym rajdzie, w słoneczną sobotę 19 marca 2022 r. pożegnaliśmy zimę i przywitaliśmy wiosnę.
Impreza rozpoczęła się na Starym Rynku w Łowiczu. Wśród zgromadzonych byli młodsi i starsi, rodziny i grupy zorganizowane, turyści piesi i rowerowi, byli mieszkańcy Ziemi Łowickiej, ale również goście m.in. z Płocka, Żyrardowa, Skierniewic, Warszawy, Sochaczewa, Srebrnej, Gąbina. Przyniesiono marzanny wykonane z ekologicznych materiałów, oraz sami uczestnicy dodali do swoich strojów wiosenne elementy. Zebrało nas się 220 osób, przeważała młodzież szkolna przybyła z: SP nr 1 w Łowiczu, SP nr 2 w Łowiczu, SP w Bratoszewicach, SP w Domaniewicach, SP w Mastkach, ZSP nr 2 w Łowiczu, Szkolnego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.
Komisja konkursowa w składzie: pan burmistrz Krzysztof Jan Kaliński oraz pani Marzena Kozanecka-Zwierz, rozstrzygnęła konkursy. Wybrano najpiękniejszą Marzannę, Miss Wiosny, Małą Miss Wiosny, Mistera Wiosny, Małego Mistera Wiosny. Nagrodę otrzymała również właścicielka najładniej udekorowanego roweru.
Następnie uczestnicy wyruszyli na swoje trasy. Grupa piesza wędrowała wzdłuż rzeki Bzury, rowerzyści pojechali w kierunku Niedźwiady, Świeryża i Maurzyc. Około południa spotkaliśmy się na przystani kajakowej, gdzie odbyło się ognisko. Podczas biesiady utopiono jedną z marzann. Miłym akcentem było również przyjęcie do łowickiego Oddziału PTTK kilkoro nowych członków.
Organizatorem imprezy był PTTK Oddział w Łowiczu przy współpracy z Urzędem Miejskim w Łowiczu. Impreza odbyła się w ramach zadania publicznego dofinansowanego ze środków budżetowych Gminy Miasto Łowicz.
Kierownictwo rajdu dziękuje kolegom i koleżankom z oddziału za pomoc w organizacji rajdu, kol. Zbigniewowi za udostępnienie przystani kajakowej na ognisko, młodzieży z Kiernozi za uprzątnięcie terenu na imprezę.
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA UCZESTNICTWO!

Tekst i zdjęcia: PTTK Łowicz