Majówka PTTK i Przyjaciele za nami

W 2022 roku łowickie środowisko PTTK w ramach tradycyjnej „Majówki PTTK i Przyjaciele” wybrało się „trochę niżej” niż podczas dotychczasowych wypraw, czyli do Ojcowskiego Parku Narodowego. W sumie w wyjeździe uczestniczyły 22 osoby i pokonano w ramach pieszych wędrówek blisko 35 km. Baza noclegowa znajdowała się w ośrodku „Sielanka” w Woli Kalinowskiej. Stąd pieszo wędrowano po okolicy.

W dniu 30 kwietnia wędrówka odbyła się na szlaku z Woli Kalinowskiej do Grodziska, następnie szlakiem obok Pochylca i źródła św. Jana do Kaplicy na wodzie. W Ojcowie czas przeznaczono na krótki odpoczynek i zwiedzanie m.in. tamtejszego zamku. Po odpoczynku, konsumpcji pstrągów a’la nietoperz wróciliśmy pieszo przez Złota Górę do Woli Kalinowskiej. W tym dniu trasa wędrówki szlakami OPN wyniosła 12 km.

Kolejnego dnia wybraliśmy się do Wierzchowic, gdzie mieliśmy okazję zwiedzać Jaskinię Wierzchowską Górną, a następnie Jaskinię Nietoperzową. Po wędrówkach „jaskiniowych” wybraliśmy się na wędrówkę Doliną Będkowską, malowniczo położoną wśród licznych ostańców, do źródeł potoku będkowskiego i dalej wodospadu Szum. Dalsza trasa przebiegała przez Brandysówkę i szlakiem żółtym do Będkowic. Po drodze poza walorami przyrodniczymi podziwialiśmy licznych miłośników wspinaczki skałkowej wspinających się po ścianach tutejszych ostańców.

Trzeciego dnia odbyliśmy najdłuższą wyprawę. Wyruszyliśmy z Woli Kalinowskiej do Doliny Sąspowską, po drodze mijając Źródło Harcerzy i wąwóz Jamki. W ten sposób dotarliśmy do Skały Jonaszówka, skąd podziwialiśmy panoramę Ojcowa. Dalej czarny szlak powiódł uczestników przez Chełmową Górę do Groty Łokietka, a następnie przez Ciasne Skałki do Bramy Krakowskiej. Tu grupa rozdzieliła się, część osób udało się na zwiedzanie Ojcowa i poznawanie jego „kulinarnych smaków”, a druga grupa obok Źródełka Miłości, Pod Puchaczówką wyruszyła szlakiem zielonym do Grodziska Okopy i przez Górę Koronną do Jaskini Ciemnej, skąd dalej podążali szlakiem pierwszej grupy do Centrum Ojcowa. W sumie wędrówka liczyła blisko 14 km.

Podczas wędrowania był też czas na edukację i poznawanie historii oraz ciekawostek najmniejszego parku narodowego w Polsce, jego świata flory i fauny, m.in. roślinności muraw kserotermicznych, reliktów polodowcowych jak wypławek alpejski, świata ptaków i ssaków ze szczególnym naciskiem na nietoperze, których przedstawiciel nieprzypadkowo jest w logo parku. Zwiedzanie realizowano pod opieką przewodnika Ojcowskiego Parku Narodowego z łowickiego Koła Przewodników. Przy okazji Majówki 2022  członkom łowickiego PTTK, zwolennikom pieszych wędrówek, wręczonych zostało sześć specjalnych odznak jubileuszowych 70-lecia OTP, zaś najmłodsi uczestnicy wyprawy otrzymali pamiątkowe odznaki OPN za zwiedzanie najciekawszych miejsc Ojcowa i okolicy.

W drodze powrotnej następnego dnia był czas na wizytę w Pieskowej Skale, spacer przy słynnej Maczudze Herkulesa i zwiedzanie ekspozycji zamku Szafrańców, a niektórzy dodatkowo odwiedzili również Olkusz. Majówka ‘2022 za nami.

tekst: ZK, zdjęcia: PP, AK, ZK, TW.