Nowe władze w łowickim Oddziale PTTK

Dnia 03.06.2022 r. odbył się Walny Zjazd Oddziału PTTK w Łowiczu. Podczas spotkania podsumowano szeroką działalność łowickiego oddziału oraz przeprowadzono wybory nowego Zarządu. Prezesem został Michał Zalewski, zastępcą prezesa od spraw organizacyjnych – Marta Mróz, zastępcą prezesa od spraw współpracy z młodzieżą – Jacek Rybus, sekretarzem – Agnieszka Walczak-Caban, skarbnikiem – Andrzej Słomski,  członkami Zarządu – Tomasz Caban i Anna Staniszewska. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Wojtek Czapnik, a członkami Zdzisław Kryściak i Katarzyna Tracz.

Nowemu Zarządowi życzymy owocnej i dobrej współpracy ze wszystkimi, którzy działają na rzecz popularyzacji turystyki i krajoznawstwa.