Nowi przodownicy Turystyki Kolarskiej wśród nas.

Koleżanki z klubu KTK “Szprycha”: Małgorzata Sikora, Wioletta Waracka i Teresa Wojciechowska zdobyły uprawnienia przodownika turystyki kolarskiej. Zanim to się stało uczestniczyły w kursie szkoleniowym, który odbył się podczas Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK w Kołobrzegu. Po trzydniowym szkoleniu, pomyślnie zdały egzamin i nabyły uprawnienia. Koleżanki bardzo mile wspominają pobyt nad morzem. Była to okazja do poznania pasjonatów turystyki kolarskiej, do wymiany doświadczeń, do spotkania znajomych z naszych rajdów oraz do zwiedzania nadmorskiego kurortu. Legitymacje przodownickie wręczone zostały podczas Rajdu Sąsiadów, który miał miejsce w Pacynie 26 czerwca 2022 r. Gratulujemy!!!

Tekst i zdjęcia: KTK “Szprycha”