Powstanie Warszawskie 1944. Pamiętamy.

1 sierpnia 2022 r. przypadała 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Było ono jednym z najkrwawszych wystąpień zbrojnych przeciwko wojskom niemieckim w 1944 r.,  zorganizowanym przez Armię Krajową w ramach Akcji „Burza”. Głównym celem powstania było ratowanie suwerenności kraju, kształtu granicy wschodniej sprzed wojny, a także obrona przed stworzeniem w Warszawie władz państwowych narzuconych przez ZSRR.
Pamiętając o tym niezwykle ważnym wydarzeniu, jak co roku, członkowie Kół i Klubów, działających przy łowickim Oddziale PTTK wzięli udział w miejskiej uroczystości, upamiętniającej wybuch Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia 1944 r. Odbyła się ona przy pomniku Szarych Szeregów i żołnierzy Armii Krajowej oraz mogiłach poległych żołnierzy w 1939 r. na cmentarzu katedralnym w Łowiczu. Punktualnie o godz. 17:00 zawyły syreny i rozdzwoniły się wieże kościołów, swoim dźwiękiem symbolizując pamięć o powstaniu oraz bohaterskich powstańcach i mieszkańcach stolicy. Wszyscy zostali uczczeni minutą ciszy. Następie złożono kwiaty pod pomnikiem Szarych Szeregów i żołnierzy Armii Krajowej.
Skład delegacji PTTK oddział w Łowiczu tworzyli członkowie: Koła Przewodników im. Anieli Chmielińskiej, Klub Turystyki Kolarskiej „Szprycha”, Klubu Turystyki Kajakowej „Tratwa” oraz Klubu Turystyki Pieszej „Z Buta”.
Oby te czasy, nigdy nie powtórzyły się. Oby bohaterska walka powstańców Warszawy, nigdy nie została zapomniana. Cześć i Chwała bohaterom!

Tekst JR, zdjęcia: PTTK Łowicz