„Gdy emocje już opadną jak po wielkiej bitwie kurz”

Za nami XXIV Ogólnopolski Zlot Przewodników Turystycznych PTTK połączony z obchodami Jubileuszu 60-lecia Koła Przewodników Terenowych PTTK im. Anieli Chmielińskiej w Łowiczu. To było dla naszych przewodników wielkie wyzwanie. Trzy dni od 16 do 18 września br. to czas realizacji programu dla grupy 80 przewodników z całej Polski. A skąd przybyli? Z Białegostoku, Białowieży, Bydgoszczy, Ciechanowa, Gdańska, Gdyni, Grudziądza, Gryfina, Kielc, Kłodzka, Kudowy Zdrój, Lęborka, Lublina, Łodzi, Malborka, Myszyńca, Nowego Dworu Mazowieckiego, Olsztyna, Otwocka, Płocka, Puław, Sanoka, Słupska, Sosnowca, Tarnowskich Gór, Tczewa, Torunia, Tychów, Wałbrzycha, Warszawy, Wrocławia. Dziękujemy, ze tak licznie nas odwiedziliście.

Co takiego się działo? Z samego rana odwiedziliśmy groby byłych prezesów koła na łowickich cmentarzach oraz złożyliśmy kwiaty pod tablicą ku pamięci działaczy PTK-PTTK. A następnie od godzin przedpołudniowych przyjmowaliśmy naszych gości w rejestracji zorganizowanej w dawnym gimnazjum w Alejkach Sienkiewicza w Łowiczu. Tu za przyjmowanie gości odpowiedzialni byli przede wszystkim Joanna Sałata, Andrzej Słomski i Michał Zalewski. Nasi goście otrzymali pakiety promocyjne pozwalające na zapoznanie się nie tylko z atrakcjami turystycznymi, ale także firmami i smakami regionu. A już od południa rozpoczęły się spacery po Łowiczu, gdzie nasi przewodnicy Katarzyna Skierska-Pieta, Zdzisław Kryściak i Jacek Rybus pokazywali największe atrakcje miasta m.in. Katedrę łowicką, Krypty Prymasowskie, Muzeum Diecezjalne, Muzeum w Łowiczu, Muzeum Guzików oraz Aleje Gwiozd, a ponadto była okazja pokazania kościoła pijarów, Starego i Nowego Rynku. Nie był to koniec atrakcji tego dnia. Po przewiezieniu grup przewodników na nocleg w Hotelu Rozdroże w Nieborowie, był jeszcze czas na kolacje z niespodzianką. Była więc wieczorna wizyta w Restauracji Posterunek 77, a niespodzianką było zwiedzanie Muzeum Motoryzacji Motonostalgia, wzbudzające ogromne pozytywne emocje i wspomnienia, a naszymi przewodnikami byli sami właściciele muzeum.

Kolejnego dnia, po śniadaniu odbyła się sesja krajoznawczo-jubileuszowa, w której uczestniczyli biskup pomocniczy diecezji łowickiej Wojciech Osial – przyjaciel naszego środowiska, członkowie lokalnego samorządu ze starostą łowickim Marcinem Kosiorkiem, burmistrzem Łowicza Krzysztofem Janem Kalińskim, wójtem Nieborowa Jarosławem Papugą, przedstawicielami placówek kulturalnych z Łowicza i regionu m.in. muzeów, bibliotek, ośrodków kultury, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń, z którymi współpracuje nasze Koło. Byli również przedstawiciele władz Zarządu Głównego PTTK z Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji Przewodnickiej.

Sesja rozpoczęła się od uroczystego wprowadzenia pocztu sztandarowego. Uroczystość prowadzili Agnieszka Walczak-Caban i Wojciech Czapnik. Prezes Koła Zdzisław Kryściak przybliżył krótko 60-letnią historię Koła Przewodników w Łowiczu. Kolejny wykład wygłosiła Monika Antczak – kurator Muzeum w Nieborowie i Arkadii, która omówiła straty wojenne i grabieże niemieckie w pałacu nieborowskim w latach okupacji. Trzeci z wykładów to opowieść o pracach archeologicznych w ramach badań krypt pod łowicką Katedrą. Poprowadziła go Monika Kamińska, kierująca tymi pracami, które specjalnie na ten wykład przybyła z Krakowa. Krótkie, pełne fachowej wiedzy wystąpienia spotkały się z ogromnym zainteresowaniem słuchaczy. W przerwie był czas na poczęstunek, zapoznanie się z okolicznościową wystawą powstałą na 60-lecie Koła czy kronikami działalności Kola z ostatnich lat.

Po pierwszej części sesji i krótkiej przerwie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń i wyróżnień dla członków naszego Koła i środowisk z którymi współpracujemy: Srebrna Odznaka „Za Opiekę nad Zabytkami” – Jacek RybusAdam Szymański, Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Turystyki” – Muzeum Ludowe w Sromowie, Warsztat Garncarski Rodziny Konopczyńskich w Bolimowie, Brązowa Honorowa Odznaka PTTK, uchwała ZG PTTK – Dariusz Milczarek, Agnieszka Walczak-Caban, Dorota Wiśniewska, Srebrna Odznaka Zasłużony w Pracy PTTK wśród Młodzieży, uchwała ZG PTTK – Dorota Wiśniewska, Dyplom za Pomoc i Współdziałanie, uchwała ZG PTTK – Monika Antczak – Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Stowarzyszenie Historyczne im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, Dyplom Zarządu Głównego PTTK, uchwała ZG PTTK – Wojciech Czapnik, Katarzyna Skierska – Pięta, Anna Staniszewska, Katarzyna Tracz, Michał Zalewski, Dyplom Komisji Przewodnickiej ZG PTTK – Arkadiusz Zygmunt (Koło Przewodników w Gdańsku), Dyplom Zarządu Oddziału PTTK, uchwała ZO PTTK – Grzegorz Dębski – Dyrektor Muzeum w Łowiczu, Piotr Marciniak – Prezes S.H.im.10PP, Dariusz Szlawski – Kustosz Muzeum ZNP w Pilaszkowie, Marzena Bajon – Przewodnik Diecezjalny, Monika Kamińska – Archeolog Krypt Katedralnych w Łowiczu. Miłym akcentem była para w strojach łowickich, młodych członków PTTK Stefy i Staśka Piętów, podająca wyróżnienia do wręczenia. Pamiątkowe dyplomy jubileuszowe otrzymali również seniorzy-przewodnicy Mirosława Kolary, Wanda Kwasek, Eligiusz Pietrucha i Krzysztof M. Wiśniewski. Na koniec przewodnicy z Polski składali gratulacje i życzenia oraz wręczali prezenty dla łowickiego Koła.

Po sesji odbyły się wyjazdy krajoznawcze do wybranych atrakcji turystycznych w regionie. Wycieczki prowadzili Katarzyna Skierska-Pieta i Wojtek Czapnik oraz Jacek Rybus i Zdzisław Kryściak. Odwiedziliśmy m.in. Muzeum Ludowe w Sromowie, Muzeum ZNP w Pilaszkowie, kościoły w Chruślinie, Sobocie, Boczkach Chełmońskich, Kiernozi czy Złakowie Kościelnym i dwór Chełmońskich w Boczkach. To był dzień intensywnego zwiedzania. A na koniec jeszcze jedna atrakcja, integracyjna kolacja „w swojskim klimacie” i wzbudzający ogromne emocje występ zespołu „Ksinzoki”. A przy tym smaczne dania przygotowane przez KGW.

Trzeci dzień rozpoczęliśmy od porannej Mszy św. w kościele parafialnym w Nieborowie, którą odprawił ks. bp. Wojciech Osial, a modlitwy czytali przewodnicy naszego Koła. A w programie pozostały jeszcze dwie atrakcje, czyli zwiedzanie pałacu i parku w Nieborowie oraz parku w Arkadii. Po obiektach oprowadzali Katarzyna Tracz, Katarzyna Skierska-Pięta, Wojciech Czapnik i Zdzisław Kryściak. Teraz już tylko obiad pożegnalny w hotelu i autokar zawiózł uczestników do Łowicza, lub własnymi środkami udali się do swoich domów. Pełni wrażeń, mnóstwa poznanych ciekawostek i zdobytej wiedzy o regionie łowickim. Jak słusznie zauważono, trzy dni minęły błyskawicznie, „te dni i noce były za krótkie”.

Organizacja wydarzenia nie byłaby możliwa w tej formie, gdyby nie wsparcie wielu firm i instytucji, których loga w różnych miejscach towarzyszyły nam przez cały czas zlotu. Również podkreślić należy zaangażowanie w obchody łowickich przewodników: Agnieszki, Anny, Doroty, Joanny, dwóch Katarzyn, Andrzeja, Dariusza, Jacka, Michała, Wojtka i Zdzisława. Ponadto pomogli nam członkowie łowickiego PTTK wspomniani wyżej Stefania i Stanisław oraz Kinga, Paweł, Piotr i Tomasz.

Tekst i zdjęcia: Koło przewodników Łowicz