Poszli i pojechali śladami Marii Konopnickiej…

Za nami druga z wypraw organizowanych w ramach projektu „Literackie wędrowanie z Konopnicką i Reymontem”. To projekt zaplanowany przez Koło Przewodników Terenowych działające przy Oddziale PTTK w Łowiczu. W dniu 1 października grupa 50 uczestników wędrowała śladami Marii Konopnickiej, spacer wpisał się w obchody ogłoszonego przez Sejm RP Roku Marii Konopnickiej. Na szlaku odwiedzaliśmy niektóre z miejsc związanych z pobytem Konopnickiej na Ziemi Łowickiej, a tych było wyjątkowo wiele.

Na trasie wędrówki, która początkowo przebiegała przez Łowicz znalazły się miejsca pobytu Marii, m.in. w związku z wysyłką korespondencji z miejscowej poczty, ślubem syna Jana w kościele bernardynek i jego pracą w młynie u Rosenbluma przy dzisiejszej baszcie. Następnie grupa doliną Bzury dotarła w miejsce dawnego młyna kapitulnego, którego dzierżawcą był Jan, u którego często przebywała i zorganizowano zjazd rodzinny. Tu przebywał też mąż Jarosław i w ramach praktyk znachorskich doprowadził do śmierci młodej kobiety. Od Bednar grupa ruszyła już autokarem na szlak dalszej wędrówki czyli do parku i pałacu w Nieborowie oraz parku w Arkadii.

Przedtem jednak skorzystano z poczęstunku w restauracji Biała Dama w Nieborowie. W Nieborowie i Arkadii śladów i związków Marii Konopnickiej jest wyjątkowo dużo, m.in. korespondowała z właścicielem majątku Michałem Piotrem Radziwiłłem, umożliwiła zatrudnienie syna w młynie radziwiłłowskim czy przebywała w Arkadii, a nawet zabiegała o jej pozyskanie dla siebie. Była więc okazja zwiedzania tych unikatowych miejsc.

Zadanie realizowane jest przez Przewodników Koła im. Anieli Chmielińskiej w Łowiczu: na szlaku prowadzili w mniejszych grupach Agnieszka Walczak-Caban, Katarzyna Tracz i Zdzisław Kryściak, zarazem koordynator projektu. Spacer zrealizowano w ramach zadania „Literackie wędrowanie z Konopnicką i Reymontem”, współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

tekst: ZK, foto: AK, KK