25140,00 zł na renowację zabytkowych grobów łowickich cmentarzy

Społeczny Komitet Organizacyjny „Kwesty na rzecz ratowania zabytkowych grobów łowickich cmentarzy” pod Patronatem Honorowym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w Łowiczu informuje, ze podczas 12. edycji zbiórki zebrano 25.140,00 zł. To rekordowa kwota, jaką udało się dotychczas uzbierać!

Kwesta przeprowadzona została w dniach 31 października – 1 listopada 2022 r. na podstawie zezwolenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nr. 2022/4610/KS na cmentarzach: katedralnym, ewangelicko-augsburskim, Świętego Ducha EMAUS i Chrystusa Dobrego Pasterza.

– W imieniu Społecznego Komitetu Organizacyjnego dziękuję wszystkim za udział w kweście. Zarówno kwestarzom, jak i darczyńcom. Co roku obdarzacie nas Państwo wielkim zaufaniem, co czujemy przy organizacji i przebiegu każdej zbiórki. My również bardzo przykładamy się do tego, aby pieniądze zebrane w czasie kwest były wydatkowane racjonalnie i zgodnie z przeznaczeniem i celem zbiorki. Co mamy nadzieje również widać. Kwesta na stałe wpisała się już w krajobraz kulturalny naszego miasta. Wiele osób, na długo przed jej organizacją, zgłaszało się do mnie z pytaniem czy będzie zbiórka, bo chcieli kwestować. Wielkie dzięki za to wsparcie! – mówi przewodnik PTTK Jacek Rybus, organizator zbiórki i przedstawiciel Społecznego Komitetu Organizacyjnego.

Pieniądze przy ośmiu bramach cmentarzy zbierało 180 kwestarzy. Wśród nich byli m.in. Starosta Łowicki Marcin Kosiorek, Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Jan Kaliński, zastępca burmistrza Bogusław Bończak, przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu Jacek Wiśniewski oraz radni miejscy Zofia Wielemborek, Henryk Zasępa, Krzysztof Olko, Krzysztof Igielski, Robert Wójcik i Paweł Pięta, który kwestował z całą rodziną, żoną Katarzyną i dziećmi Stefcią i Stasiem.

Jak co roku kwestowali również: Krystian Cipiński, obecny radny powiatowy i naczelnik Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej i Przedsiębiorczości łowickiego ratusza, Marzena Kozanecka – Zwierz pracownik Miejskiej Biblioteki im. Andrzeja Kazimierza Cebrowskiego w Łowiczu, Michał Zalewski naczelnik wydziału Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Łowiczu oraz Mariusz Siewiera, obecnie prezes Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Kwestowali członkowie Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, bez których trudno dziś sobie wyobrazić łowicką zbiórkę oraz przedstawiciele różnych stowarzyszeń i organizacji: „Łączy” nas Łowicz”, „Łowickie.pl.”, Stowarzyszenia „Razem możemy więcej” i Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Łowicz.

Ogromne wsparcie kwestarzy, jak co roku przyszło ze strony łowickich szkół. Kwestowała młodzież z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu na Blichu oraz nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu.

– Jestem bardzo wdzięczny nauczycielom i młodzieży za ten piękny gest i wsparcie. Cieszę się że coraz więcej uczniów bierze udział w naszej akcji. Kwesta na rzecz ratowania zabytkowych grobów łowickich cmentarzy to przecież doskonała lekcja lokalnego patriotyzmu! Wciąż czekamy na delegacje z innych, łowickich szkół. Miejsce znajdzie się dla każdego, zapraszamy. Chciałbym, aby pierwszy dzień zbiórki zawsze należał do młodzieży. By mieli w kweście swój znaczący udział. I tak powoli się staje. Co widać na przykładzie pięknej postawy SP 2 i szkoły na Blichu. – mówi Rybus.

Pieniądze zbierane podczas kwesty zostaną przeznaczone  na prace przy renowacji nagrobka na cmentarzu Świętego Ducha „Emaus” lub na cmentarzu  ewangelicko-augsburskim. O wyborze cmentarza i nagrobka zdecyduje Komisja Kwestarska.

Jednocześnie SKO kwesty informuje, że z pieniędzy zebranych podczas ostatniej zbiórki wyremontowany został piękny, modernistyczny nagrobek śp. Kazimierza Maurycego Drogoszewskiego, polskiego entomologa, profesora i nauczyciela przyrody w Męskim Gimnazjum im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Łowiczu, lekarza weterynarii i Zasłużonego Nauce Polskiej na cmentarzu katedralnym. O przeprowadzenie remontu tego nagrobka zabiegało wiele osób. Nagrobek ten ma również bardzo wielką wartość historyczną. Zaprojektowany został i wykonany przez znakomitego, artystę łowickiego Zdzisława Pagowskiego. Grób ten obecnie znajduje się pod opieką Koła Wychowanków I LO  w Łowiczu, którego członkowie również wspierają kwestę.

Zakres prac obejmował m.in. wyrównanie podmurówki nagrobka, oczyszczenie i uzupełnienie braków we wszystkich elementach z piaskowca. Odtworzenie napisów na płycie, przywrócenie krzyża, furtki oraz konserwację wszystkich zachowanych, metalowych zdobień nagrobka.  Prace konserwatorskie pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi, zlecone przez PTTK oddział w Łowiczu, wykonał mgr Piotr Owczarek z Żyrardowa.

Społeczny Komitet Organizacyjny kwesty i  PTTK Oddział w Łowiczu dziękuje:

 • ks. Dariuszowi Kuźmińskiemu, proboszczowi parafii katedralnej p.w. Wniebowzięcia NMP w Łowiczu,
 • ks. Władysławowi Moczarskiemu, proboszczowi parafii p.w. Świętego Ducha w Łowiczu,
 • ks. Wiesławowi Wronce, proboszczowi parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu,
 • ks. Szymonowi Czemborowi proboszczowi i administratorowi parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Łowiczu,
 • Marcinowi Kosiorkowi, Staroście Łowickiemu
 • Krzysztofowi Janowi Kalińskiemu, Burmistrzowi Miasta Łowicza,
 • Bogusławowi Bończakowi, zastępcy Burmistrza Miasta Łowicza,
 • Jackowi Wiśniewskiemu, przewodniczącemu Rady Miejskiej w Łowiczu,
 • Radnym miejskim: Zofii Wielemborek, Henrykowi Zasępie, Krzysztofowi Igielskiemu, Krzysztofowi Olko, Robertowi Wójcikowi i Pawłowi Pięcie.
 • Radnemu powiatowemu: Krystianowi Cipińskiemu,
 • Michałowi Zalewskiemu, naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Łowiczu,
 • Marzenie Kozaneckiej-Zwierz, pracownikowi Miejskiej Biblioteki im. Andrzeja Kazimierza Cebrowskiego w Łowiczu,
 • Mariuszowi Siewierze, Prezesowi Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • Członkom Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu: Piotrowi Marciniakowi, Andrzejowi Włodarczykowi, Zbigniewowi Zagajewskiemu, Piotrowi Płuszce, Konradowi Hojerowi, Łukaszowi PodrażceBartoszowi Wawrzyńczakowi.
 • Zdzisławowi Kryściakowi, prezesowi Koła Przewodników im. Anieli Chmielińskiej w Łowiczu
 • Adamowi Szymańskiemu, prezesowi Klubu Turystyki Kolarskiej „Szprycha”
 • Członkom PTTK Oddział w Łowiczu: Teresie Wojciechowskiej, Danucie i Karolowi Dąbrowskim, Mariuszowi Wiśniewskiemu, Marianowi Sianoszkowi, Katarzynie i Piotrowi Traczom, Kindze Kryściak, Katarzynie Skierskiej-Pięcie z dziećmi Stefcią Stasiem, Mateuszowi Gładkiemu, Annie Witerek, Renacie Chlebnej, Wioletcie Warackiej,  Małgorzacie Sikorze, Stanisławowi Kosmanie, Annie i Andrzejowi Słomskim, Adamowi Soborskiemu, Katarzynie Służewskiej
 • Członkom Stowarzyszenia „Razem możemy więcej”: Pawłowi Kretowi, Maksymilianowi Wysockiemu, Ewelinie Sujkowskiej-Wasilewskiej
 • Członkom Stowarzyszenia „Łączy nas Łowicz”: Szymonowi Szaleniec, Natalii Prucnal, Laurze Kruszczyńskie, Paulinie Guzek
 • Członkom Stowarzyszenia „Łowickie.pl”: Oskarowi Kosędzie, Maciejowi Urbańskiemu, Janowi Anyszewskiemu
 • Uczniom Szkoły Podstawowej nr. 1 w Łowiczu: Lilly Jakubowskiej, Angelice Mazur, Mai Śliwińskiej
 • Nauczycielom Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu: dyrektor Ewie Chudzyńskiej, Karolinie Pierzchale, Joannie Arciszewskiej, Elżbiecie Lis, Ilonie Kucharek, Ewie Więcek, Justynie Hymce, Przemysławowi Plichcie, Elżbiecie Siekierze, Ilonie Staniszewskiej, Agnieszce Dudek, Adriannie Stelmaszewskiej, Anecie Kędziorze, Sylwii Adamskiej, Monice Dziedzic, Agnieszce Mrowiec
 • Uczniom Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu: Nikoli Kiełbik, Zuzannie Chojnackiej, Natalii Sokół, Amelii Szafarowicz, Lenie Lebiodzie, Aleksandrze Rosa, Natalii Guzek, Edycie Wojdzie, Aleksandrze Skowrońskiej, Justynie Wojdzie, Marii Liberadzkiej, Natalii Białek, Amelii Sękowiak, Korneli Zając, Oliwii Kołach, Mateuszowi Czubak, Marii Urbanek, Martynie Rosa, Janowi Wojdzie, Maciejowi Okrasce, Wojciechowi Jeznachowi, Natalii Pryk, Liliannie Podsędek, Filipowi, Krzyżanowskiemu, Poli Stawickiej, Mai Rutkowskiej, Jakubowi Krysiak, Mai Skonecznej, Stanisławowi Dróżdż, Adrianowi Fabijańskiemu, Mateuszowi Pawłowskiemu, Oliwii Koper, Adrianowi Górczyńskiemu, Alicji Grzelak, Krzysztofowi Znyk, Amelii Wróbel, Klarze Skonecznej, Tymonowi Czarczyk, Filipowi Drożdzewskiemu, Oliwierowi Salamon, Szymonowi Wójcik, Piotrowi Szaremu, Julii Piesik, Lenie Wróbel, Jackowi Walczakowi, Mai Dylik, Lenie Jakiel, Franciszkowi Kumosińskiemu, Gabrieli Czerwińskiej, Kai Wróbel, Antoninie Fijałkowskiej, Mateuszowi Jachimek, Szymonowi Wojciechowskiemu, Natalii Burcewicz, Gabrieli Sędal, Liliannie Dziedzieli, Katarzynie Więcek, Karolinie Mrowiec, Mikołajowi Brzezińskiemu, Antoniemu Szkup, Łucji Kowalik, Marii Zabost, Marii Owczarek i Lenie Czajkowskiej
 • Nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego na Blichu: Blance Boczek, Annie Bury, Wiktorii Piaskowskiej, Weronice Kwiecień, Gabrieli Ufa, Magdalenie Walczak, Bartoszowi Niedzielskiemu, Mateuszowi Pawłowskiemu, Krzysztofowi Kucharek Mythos
 • Kwestarzom: Piotrowi i Aleksandrze Kapustom, Bartłomiejowi Dałek, Agnieszce Hulbój, Arkadiuszowi Warackiemu, Magdalenie i Lenie Podkońskim, Iwecie Kosiackiej, Marcinowi Bakalarskiemu, Ewelinie Traczyk, Wiktorii Fabijańskiej, Piotrowi Zakrzewskiemu, Tomaszowi Fudale, Dawidowi Kacprzyk, Martynie Milczarek, Ewie Białas, Agnieszce i Alkowi Szewczyk, Renacie Magdalenie Kubik, Arturowi Kubik, Sylwestrowi Wiśniewskiemu, Arkadiuszowi Bazakowi, Joannie i Katarzynie Gałce-Walczykiweicz, Klarze i Łucji Kosiorek, Renacie Bogusz, Antoninie i Antoniemu Chruścickim
 • Mediom

Szczególne podziękowania kieruje do Moniki Dziedzic i Mileny Wojdy-Wróbel, Agnieszki Krajewskiej oraz pracowników  Drukarni „Łowiczanka” w Łowiczu. A także do wszystkich darczyńców, dzięki którym zostanie uratowana kolejna cząstkę przeszłości Łowicza.

Tekst: JR