Łowiccy przewodnicy nie tylko oprowadzają

W dniu 19 listopada br. w Sali Barokowej łowickiego muzeum odbyła się promocja „Roczników Łowickich”. To periodyk zawierający wiele artykułów i przyczynków dotyczących Łowicza i regionu, stanowiący cenne źródło informacji dla łowickich przewodników PTTK. W wydarzeniu wzięła udział liczna ich grupa.

Przewodnicy łowickiego Koła są też często autorami tekstów zamieszczanych w „Rocznikach”. W bieżącym numerze swoje artykuły opublikowało dwóch przewodników. Krzysztof Marek Wiśniewski opracował artykuł na temat „Grupa ukrzyżowania” w kościele Świętego Ducha w Łowiczu i jego twórca”. Natomiast Wojciech Czapnik opracował w dziale przyczynków tekst „Rola ks. Alojzego Orszulika podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski”. Ponadto tradycyjnie od kilku numerów autorem kroniki wydarzeń kulturalnych jest przewodnik Jacek Rybus. Zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi artykułami „Roczników”.

Na 30-leciu ŁTPN zaprezentowano wystawę publikacji towarzystwa. Przy okazji tych uroczystości odbyła się również promocja publikacji Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej „65 lat razem. 1957-2022” autorstwa Rafała Klepczarka. Obie książki trafiły do biblioteki łowickiego Koła Przewodników.

Dodajmy, że dzień wcześniej w ramach działań krajoznawczych przewodnik Zdzisław Kryściak uczestniczył w Domu Ludowym w Ostrowie w spotkaniu z mieszkańcami wsi gdzie wygłosił półtoragodzinny wykład na temat „Ostrów i okoliczne wioski w świetle źródeł kartograficznych… oraz kilka innych ciekawostek”.

Tekst: ZK, zdjęcia: Koło Przewodników