III Rajd Mikołajkowy

W niedzielę 4 grudnia odbyła się trzecia edycja Rajdu Mikołajkowego dla członków łowickiego PTTK organizowanego z inicjatywy Koła Przewodników. W rajdzie wzięło udział ponad 20 osób. Uczestnicy rajdu pokonali pieszo trasę około 10 km, która prowadziła od Serok do Łowicza. W połowie drogi zorganizowane zostało ognisko, na które przybył Święty Mikołaj i rozdzielił wśród uczestników rajdu prezenty. W rajdzie wzięli udział przedstawiciele wszystkich klubów działających przy łowickim oddziale PTTK.
Podziękowania dla wszystkich, którzy dołożyli prezenty do mikołajkowego worka, podziękowania za przygotowanie i posprzątanie miejsca ogniskowego dla Wioli Warackiej i Mariana Sianoszka, a za poprowadzenie grupy przewodnikom Katarzynie Tracz i Andrzejowi Słomskiemu. Mamy nadziej że wszyscy zostali obdarowani i są zadowoleni z prezentów od Mikołaja – Andrzeja i Śnieżynki – Kasi.
Tekst: ZK, zdjęcia: KK, AK