Zapraszamy na XXII Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego po Puszczy Bolimowskiej

PTTK Odział w Łowiczu zaprasza miłośników historii i pieszych wędrówek do uczestnictwa w XXII Rajdzie Szlakiem Powstania Styczniowego. Głównym celem rajdu jest uczczenie 160. rocznicy bitwy, jaką stoczył oddział powstańczy dowodzony przez Władysława Stroynowskiego z wojskiem rosyjskim w dniu 7 lutego 1863 roku na terenie Puszczy Bolimowskiej. Głównym organizatorem jest PTTK Oddział w Łowiczu, a współorganizatorami: Urząd Miejski w Łowiczu, Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Urząd Miasta i Gminy Bolimów, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie, Stowarzyszenie „Inicjatywa Ziemi Bolimowskiej”. Rajd odbędzie się w dniu 11 lutego 2023 roku. Ilość miejsc jest ograniczona i o uczestnictwie decyduje kolejność wpłat wpisowego, które należy zrobić w biurze PTTK lub na konto najpóźniej do dnia 7 lutego. Wysokość wpisowego wynosi 15 zł dla członków PTTK i dzieci pod opieką dorosłych oraz 20 zł od pozostałych osób. Zbiórka uczestników jest o godzinie 9.00 na Starym Rynku w Łowiczu, skąd po pobraniu znaczka rajdowego i podpisaniu listy uczestnictwa w biurze PTTK wszyscy przejdą na parking przy ul. Starorzecze. Podstawione autokary zawiozą uczestników do miejscowości Mogiły w miejsce, gdzie rozegrała się bitwa. Przy pomniku poświęconym poległym powstańcom delegacje reprezentujące różne środowiska złożą wiązanki kwiatów, a następnie zostanie odprawiona polowa Msza Święta. Po mszy odbędzie się rekonstrukcja historyczna nawiązująca do wydarzeń z okresu powstania, a po jej zakończeniu przewidziany jest poczęstunek.

O godzinie 13.00 nastąpi wymarsz grupy rajdowej na trasę o długości około 8 km. Trasa będzie przebiegała przez piękny fragment Puszczy Bolimowskiej, częściowo wzdłuż wysokiego brzegu rzeki Rawki i Korabiewki, a zakończy się na terenie ośrodka „Grabskie Sioło” w Budach Grabskich, gdzie przy zapalonym ognisku będzie można się ogrzać i upiec przygotowaną przez organizatorów kiełbaskę. Następnie uczestnicy będą mogli sprawdzić się w teście historycznym, a najlepsi otrzymają nagrody. Przewidziano także nagrody dla najmłodszego i najstarszego uczestnika oraz najliczniejszej grupy zorganizowanej. Około godziny 17.00 nastąpi zakończenie rajdu i uczestnicy odjadą do Łowicza podstawionymi do Bud Grabskich autokarami. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

W imieniu organizatorów życzymy uczestnikom wspaniałych wrażeń podczas rajdu.

REGULAMIN  RAJDU              PLAKAT  RAJDU