Spacer w 160. rocznicę śmierci powstańców…

30 marca minęło 160 lat od tragicznych wydarzeń dziejących się w Łowiczu. To w tym dniu 1863 r. w naszym mieście stracono dwóch powstańców ujętych w potyczce pod Bolimowem.

Dlatego dziś przewodnicy łowickiego koła przy oddziale PTTK zaprosili mieszkańców miasta na spacer śladami Powstania Styczniowego w Łowiczu. Spotkanie rozpoczęto przed gmachem Muzeum, przy którym Wojciech Czapnik przywitał uczestników spaceru i przedstawił rolę jaką odgrywało dzisiejsze muzeum w czasie powstania. Następnie grupa przeszła pod pomnik Synom Ziemi Łowickiej Bojownikom o Niepodległość, gdzie Katarzyna Piotrkiewicz przybliżyła jego historię. Przed kościołem pijarów wspomniano o likwidacji zakonu w ramach restrykcji popowstaniowych. Ulicą Zduńską uczestnicy spaceru dotarli do Nowego Rynek, gdzie przy pomniku powstańców historię stracenia Adolfa Szoppego, ekspedytora poczty z Pleckiej Dąbrowy przedstawiła Agnieszka Walczak-Caban. Ostatni etap wędrówki prowadził przy kościele Świętego Ducha i byłym klasztorze bernardynów do ulicy Powstańców 1863 r. Tam przy pomniku Zdzisław Kryściak omówił okoliczności stracenia Wincentego Bunszusa i dzieje postawionego w tym miejscu pomnika.

Osiemnastoletni wówczas Władysław Tarczyński napisał: „Patrzyłem na to, jak Wincenty Bunszus, były żołnierz rosyjski, grenadier zbiegły z pułku do partii powstańczej, bronił się od zawiązywania mu oczów i przywiązania do słupa nad dołem grobowym tu na tej łące, gdzie został rozstrzelany”.

Spacer śladami Powstania Styczniowego wpisuje się w obchody 160. rocznicy wybuchu powstania organizowanych przez miasto Łowicz i oddział PTTK. Przy wszystkich pomnikach delegacje uczniów zapaliły w imieniu organizatorów znicze pamięci. W spacerze ulicami miasta wzięło około 50 osób, w tym mieszkańcy Łowicza, członkowie PTTK oraz bardzo licznie uczniowie z Zespół Szkół w Bolimowie wraz z opiekunką Katarzyną Piotrkiewicz. Kilkoro z uczniów w strojach z epoki, ubranych przy współpracy z Piotrem Moskwą ze Stowarzyszenia „Inicjatywa Ziemi Bolimowskiej”, wystawiało warty honorowe przy odwiedzanych pomnikach.

Na zakończenie spaceru pamiątkowe odznaki jubileuszowe Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego wręczył prezes łowickiego oddziału Michał Zalewski wraz z członkiem zarządu Wiolettą Waracką. Otrzymali je przewodnicy organizujący dzisiejszy spacer.

tekst: ZK, zdj. AK.