Przewodnicy w Nocy Muzeów 2023

Noc Muzeów to wydarzenie, które ma zachęcać do uczestnictwa w życiu kulturalnym, zwiedzania tego typu placówek i poznawania dziedzictwa kulturowego i sztuki. Corocznie w to wydarzenie aktywnie włączają się nasi przewodnicy oprowadzając chętnych po ekspozycjach muzealnych. Także i tym razem dzieliliśmy się naszą wiedzą o Łowiczu i regionie. Organizatorami wydarzeń w których byliśmy partnerami było Muzeum w Łowiczu oraz Miasto i Gmina Bolimów.

W łowickim muzeum po dziale etnograficznym oprowadzały Katarzyna Skierska-Pieta i Agnieszka Walczak-Caban, zaś po dziale historycznym Wojciech Czapnik i Zdzisław Kryściak. Ponadto w tym roku Katarzyna Piotrkiewicz w ramach organizowanej pierwszy raz Nocy Muzeów w Bolimowie oprowadzała po tym miasteczku oraz bolimowskim kościele św. Anny.

W naszych spacerach uczestniczyło kilkadziesiąt osób, uczestnicy dowiedzieli się wielu ciekawostek, faktów oraz mieli okazję dopytać, ewentualnie uszczegółowić wiele informacji w bezpośrednich rozmowach z tymi, którzy są „ambasadorami” swych Małych Ojczyzn.

Tekst: ZK, zdj. Aneta K., Urszula Cz., Paweł P., Tomasz B.