Witamy w naszym gronie SKKT “A-Da-Się”

Mamy powód do świętowania. Przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu powstało Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego pod nazwą „A–DA-SIĘ! Swoją nazwą nawiązujące do patrona szkoły i jednocześnie potwierdzającą fakt, że wszystko można osiągnąć, jeśli tylko się tego chce.
Koło powstało przy aprobacie dyrekcji i nauczycieli placówki z inicjatywy rodziców, na czele których stanął nasz Kolega Paweł Pięta. Koordynatorkami Koła są dwie nauczycielki szkoły Aneta Kędziora i Ilona Kucharek.
Uroczysta inauguracja SKKT „A-DA-SIĘ” odbyła się, 29 września 2023 r. o godzinie 9:00 na skwerze szkoły.
– Jako dyrektor szkoły jestem niezmiernie wzruszona i dumna, że tak liczna grupa uczniów, chce jeździć rowerami. Cieszę się, że przy naszej szkole powstało Koło, które będzie działało w strukturach łowickiego PTTK. Będziemy wspierać naszymi działaniami PTTK licząc jednocześnie, że PTTK włączy się również aktywnie w nasze działania, z pożytkiem dla dzieci i młodzieży naszej szkoły – powiedziała na wstępie dyrektor szkoły Pani Ewa Chudzyńska.
– Mówi się, że dzisiaj nauczyciele obarczeni są wieloma obowiązkami, “papierologią”, dużym zakresem programu nauczania, stąd nie są zbyt chętni robić coś więcej dla uczniów poza murami szkoły. Bo organizując coś poza szkołą, trzeba wziąć na siebie za to odpowiedzialność. Załatwiać potrzebne zgody od rodziców, no i sama młodzież często nie jest zainteresowana dodatkową formą aktywności. Bo dzisiaj liczy się dla niej smartfon, komputer i przebywanie w sieci. Tę krzywdzącą, jak widać, opinię obalacie właśnie dzisiaj, Wy drodzy nauczyciele, rodzice oraz dzieci i młodzieży z „dwójki”. Pokazując wszystkim, że jest i można zupełnie inaczej, że „A –Da –Się! Bardzo nas to cieszy, że dołączanie do naszej społeczności PTTK. Życzę wam aby wasze Koło pięknie się rozwijało i przede wszystkim byście dobrze bawili się – mówił w imieniu Zarządu, wice prezes oddziału PTTK w Łowiczu ds. młodzieży Jacek Rybus.
Głównym punktem inauguracyjnym Koła był rajd rowerowy do Lasku Miejskiego, który poprowadzili członkowie KTK Szprycha – PTTK Oddział w Łowiczu na czele z jego prezesem Kolegą Adamem Szymańskim. Zanim wyruszono na trasę uczestnicy rajdu, ze względów bezpieczeństwa, zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwszą z nich tworzyli uczniowie klas I – IV, którzy udali się wzdłuż ul. Jana Pawła II w stronę Lasku Miejskiego. Druga grupa uczniów z klas V-VIII pojechała przez Zielkowice. Starsza grupa pilotowana była przez Policję, która wszystkich uczestników rajdu zaopatrzyła w niezbędne kamizelki odblaskowe. Na miejscu, na polanie leśnej wszyscy wzięli udział w grach sprawnościowych oraz zapoznali się z działalnością Klubów i Kół, działających przy PTTK oddział w Łowiczu. W rajdzie wzięło udział 160 uczniów, 44 rodziców oraz 10 nauczycieli.
Warto zaznaczyć, że ponad 40 dzieci ze szkoły zapisanych jest już w KTK „Szprycha”. Teraz dodatkowo działać będą we własnym Kole. Warto również przypomnieć, że uczniowie „dwójki” od wielu lat wspierają również Kwestę na rzecz ratowania zabytkowych grobów łowickich cmentarzy organizowana przez nasz Oddział PTTK.
I jak co roku, zapowiedzieli swoją obecność podczas tegorocznej kwesty.
Zachęcamy wszystkie inne szkoły do pójścia śladem „dwójki”. Działalność Kół PTTK w placówce, to same korzyści.

tekst: JR, zdjęcia: lowicz24.eu, PP