Porządkowaliśmy groby.

Jak co roku przed Świętem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym członkowie naszego oddziału porządkowali groby na łowickich nekropoliach.
Na cmentarzu Świętego Ducha EMAUS akcję przeprowadzili członkowie KTK Szprycha, a na cmentarzu katedralnym przewodnicy Koła Przewodników im. Anieli Chmielińskiej w Łowiczu i członek Klub Turystyki Pieszej “Z buta”. Sprzątano groby, które zostały wyremontowane z pieniędzy zebranych podczas „Kwesty na rzecz ratowania zabytkowych grobów na łowickich cmentarzach”. W sumie dotychczas udało nam się wyremontować 17 nagrobków. Ponadto uprzątnięto również mogiły: Anieli Chmielińskiej – zasłużonej dla regionu – Pierwszej Kobiety wyróżnionej tytułem Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Karola Rybackiego – Pierwszego Prezesa PTK w Łowiczu w 1908 r. Romualda Oczykowskiego – historyka, autora pierwszego przewodnika po Łowiczu, Tadeusza Szulca – powstańca styczniowego, ks. Zbigniewa Skiełczyńskiego – Honorowego Obywatela Miasta Łowicza, autora licznych publikacji o regionie łowickim i jego historii oraz mogiłę młodych rewolucjonistów z 1907 r. w Lasku Miejskim. Na grobach zostały złożone kwiaty oraz zapalone znicze. Akcja została przeprowadzona 28 października 2023 r.