Pokój ich cieniom… edycja XIV

To już czternasty raz, gdy łowiccy przewodnicy spotkają się z mieszkańcami, by przybliżyć im historię łowickich nekropolii i osób tam pochowanych. Spacery zrodziły się z potrzeby zachowania pamięci o ważnych postaciach z życia miasta. Rok później stały się formą podziękowania dla mieszkańców za ich hojność podczas “Kwesty na rzecz ratowania zabytkowych grobów łowickich cmentarzy”.

Także i w tym roku zapraszamy na spacer, bądźcie z nami i poznajcie wycinki historii Łowicza, dziś już zapisane w “kamiennych księgach”. Zapraszamy w sobotę 4 listopada o godz. 14.00 przy głównej bramie cmentarza katedralnego na Blichu (przy budynku administracji) oraz w dniu 5 listopada o godz. 14.00 przy kaplicy cmentarza Emaus (wejście od strony ul. Mickiewicza). Spacery są bezpłatne, trwają około 1,5 godz.

Prosimy w miarę możliwości o wzięcie z sobą zniczy i zapalenie ich na grobach tych, którzy tworzyli Łowicz przed nami.