Pokój ich cieniom… za rok mały jubileusz

W dniach 4 i 5 listopada kolejny raz odbyły się spacery przewodnickie po cmentarzach katedralnym i Emaus. Wpisują się one w podziękowanie za wsparcie kwesty PTTK na rzecz ratowania zabytkowych grobów łowickich cmentarzy. Idea spacerów zrodziła się na kanwie wędrówek przewodnickich na groby koleżanek i kolegów, które odwiedzano przy okazji święta Wszystkich Świętych. Wówczas to w 2009 r. zrodził się pomysł przybliżania miejsc pochówków znamienitych Łowiczan dla całej społeczności łowickiej, a rok później wspomnianej kwesty. Cykl spacerów odbywa się pod hasłem „Pokój ich cieniom…”. To już „czternasta” edycja spacerów po łowickich nekropoliach.
Sobotni spacer odbył się tradycyjnie po cmentarzu katedralnym, gdzie przewodnik Zdzisław Kryściak przybliżał historię łowickich nekropolii na przestrzeni wieków oraz miejsca pochówków zasłużonych Łowiczan i osób kształtujących to miasto. W tym roku odwiedzano miejsca spoczynku m.in. właściciela kinematografu Aleksego Kobielskiego, rektora kościoła popijarskiego Jana Bonieckiego, działacza straży pożarnej i cukiernika Juliusza Gierasiewicza, działaczki społecznej i pedagoga Bronisławy Bronikowskiej, nauczyciela łowickiego Seminarium Antoniego Dukata, czy urzędnika magistratu Mikołaja Bobotka. Ponadto wskazano na spotkane po drodze groby powstańców styczniowych w związku ze 160. rocznica jego wybuchu m.in. Artura Bukowieckiego, Łukasza Skowrońskiego, Franciszka Brzeskiego i Sylwestra Kisielińskiego. W wędrówce z przewodnikiem uczestniczyło 30 osób.
Spacer niedzielny został zorganizowany na cmentarzu Emaus. Przewodnik wspomniał o historii nekropolii i przybliżał miejsca wiecznego spoczynku osób związanych z tą parafią. W tym roku temat spaceru zdominowany został przez 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. O przyczynach wybuchu powstania oraz okolicznościach i wydarzeniach z tym związanych opowiedziała przewodniczka Katarzyna Piotrkiewicz m.in. o manifestacjach patriotycznych, wizycie w Łowiczu arcybp Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, o potyczce powstańczej pod Bolimowem i roli jaką w czasie powstania odgrywał Łowicz. Przewodnik Krzysztof M. Wiśniewski opowiedział o miejscach upamiętnienia powstańców, o łowiczanach biorących udział w powstaniu i ewentualnym miejscu ich pochówków jak Karola Meyera, Wincentego Bunszusa i Adofa Szoppego. Uczestnicy odwiedzili m.in. groby Łowiczan uczestników powstania np. Ignacego Szczecińskiego oraz inne m.in. ks. Czesława Malinowskiego, Korneliusza Kuczyńskiego i ks. Klemensa Kuczyńskiego. W spacerze, mimo deszczowej aury, uczestniczyło kilkanaście osób.
Dziękujemy za Państwa obecność podczas obu spacerów i zainteresowanie tematyką oraz ciekawe pytania. Kolejne wędrówki z przewodnikami naszego koła po łowickich cmentarzach za rok. Dziękujemy łowickim mediom lwoicz24.eu oraz lowiczanin.info za relacje. W kolejnym roku w weekend po Święcie Wszystkich Świętych z przewodnikami spotkamy się w ramach małego jubileuszu, czyli XV edycji spacerów po łowickich nekropoliach.
Zdj. AK, ZK