Nowy Zarząd pokieruje KTP “Z buta”!

Dobiegła końca I kadencja władz w Klubie Turystyki Pieszej „Z Buta”. W poniedziałkowy wieczór 27 listopada dzięki uprzejmości Burmistrza Miasta Łowicza pana Krzysztofa Kalińskiego, w sali obrad Ratusza odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybrano pięcioosobowy zarząd oraz określono kierunki działania. W Walnym Zebraniu z ramienia Zarządu Oddziału PTTK uczestniczyły: kol. Marta Mróz – Wiceprezes ds. organizacyjno-turystycznych, kol. Wioletta Waracka – Członek Zarządu, czuwając nad ich prawidłowym przebiegiem. W trakcie zaplanowanych obrad ustępujący Zarząd Klubu przedstawił sprawozdanie ze swojej czteroletniej kadencji, któremu następnie udzielono absolutorium. Kolejnym punktem obrad był wybór Zarządu Klubu na kadencję 2023-2027. Z pośród zgłoszonych kandydatów do Zarządu Klubu w głosowaniu tajnym wybrano: kol.Marzenę Kozanecką-Zwierz, kol. Michała Zalewskiego, kol. Andrzeja Słomskiego, kol. Katarzynę Służewską oraz kol. Piotra Tracza. Po ukonstytuowaniu się Zarząd Klubu tworzą:
Prezes – kol. Michał Zalewski;
Wiceprezes – kol. Andrzej Słomski;
Sekretarz – kol. Katarzyna Służewska;
Skarbnik – kol. Marzena Kozanecka-Zwierz;
Członek – kol. Piotr Tracz.
Głównym celem działalności klubu nadal będzie popularyzacja turystyki pieszej jako formy spędzania wolnego czasu. Członkowie klubu będą również aktywnie włączać się w działalność PTTK poprzez organizację rajdów, współpracę z innymi klubami przy planowaniu imprez turystycznych. Mieszkańców Łowicza będą zachęcać do uczestnictwa w wydarzeniach turystycznych na terenie nie tylko naszego województwa ale i w kraju. Nowym władzom Klubu gratulujemy wyboru i życzymy wytrwałości w pracy.

Tekst: MZ, zdjęcia: MM