IV Rajd Mikołajkowy za nami

W niedzielę 3 grudnia br. odbyła się czwarta edycja Rajdu Mikołajkowego PTTK. W rajdzie wzięło udział 23 członków PTTK z wszystkich klubów działających przy naszym oddziale. Uczestnicy rajdu pokonali pieszo trasę około 11 km, która prowadziła od Serok do Łowicza. W połowie drogi zorganizowane zostało ognisko w lasku miejskim, na które przybył Mikołaj Andrzej ze Śnieżynką Katarzyną, w tych rolach członkowie Koła Przewodników i rozdzielali wśród uczestników rajdu prezenty. Rajd ma charakter wewnętrzny, jest organizowany dla członków łowickiego oddziału.

Podziękowania dla wszystkich, którzy dołożyli prezenty do Mikołajowego worka. Mamy nadzieję, że wszyscy zostali obdarowani i są zadowoleni z prezentów od Mikołaja. Każdy był grzeczny, tak więc i Mikołaj nie miał w tym roku rózgi dla żadnego z uczestników wyprawy.

A za rok mały jubileusz 5-lecia Rajdu Mikołajkowego.