Witamy w naszym gronie SKKT “A-da-się”

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK w Szkole Podstawowej nr. 2 im. Adama Mickiewicza  w Łowiczu  powstało 29 września 2023r.  W chwili obecnej jest to najmłodsze wśród kół i klubów działających przy łowickim oddziale PTTK. Opiekunkami koła, które przyjęło nazwę „A-da-się” są: pani Aneta Kędziora oraz Pani Ilona Kucharek. Jego działalność ma wsparcie Kadry Pedagogicznej, która na czele z Dyrekcją Szkoły chętnie uczestniczy w podejmowanych inicjatywach o charakterze turystyczno-krajoznawczym.  Członkowie koła biorą nie tylko udział w imprezach organizowanych przez Oddział PTTK w Łowiczu, lecz organizują sami przedsięwzięcia pokazujące jak można atrakcyjnie i pożytecznie spędzić czas na świeżym powietrzu. Dwukrotnie wybrali się do Lasku Miejskiego, aby sadzić “zielone płuca” Łowicza, zaś piękno Ziemi Łowickiej poznają na organizowanych wycieczkach, m.in. byli już w skansenie w Maurzycach oraz poznali historię miasta związaną z basztą łowicką. Życzymy wiele pozytywnych wrażeń i emocji z uprawiania turystyki i krajoznawstwa!