Przewodnicy na Forum Turystyki

W dniu 11 kwietnia br w Muzeum – Pałac Saski w Kutnie odbyło się Regionalne Forum Turystyki. Organizatorem forum była Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, a wydarzenie patronatem objął Prezydent Miasta Kutna. Forum gromadzi osoby z branży turystycznej i okołoturystycznej, czyli przedstawicieli stowarzyszeń, samorządów, muzeów i przedsiębiorców z terenu województwa łódzkiego, w tym przewodników turystycznych.

Forum to okazja do dyskusji nad promocją turystyki w regionie. Podczas wydarzenia była okazja zapoznania się nowoczesnymi technologiami w promocji na przykładzie strony łódzkie360.pl. Inny z wykładów dotyczył znaczenia lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych i podstaw funkcjonowania prawnego i organizacyjnego w turystyce. Ponadto odbyła się dyskusja i warsztaty na temat obecnych problemów w relacjach pomiędzy organizacjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi, a przedsiębiorcami.

Na zakończenie forum była okazja blisko 1,5 godz. zwiedzania Muzeum Pałac Saski w Kutnie, w wyremontowanym pałacu z epoki Augusta III. To nowa przestrzeń muzealna, z multimediami i ciekawą ekspozycją historyczną w piwnicach.

Z zaproszenia na do udziału w forum skorzystało dwoje przedstawicieli łowickiego koła przewodników. Spotkania takie są zarazem miejscem wymiany myśli, pomysłów, dyskusji o problemach turystyki, ale i formą szkolenia dla naszych przewodników.

tekst i zdjęcia: Koło Przewodników