Łowicki Rajd Nocny edycja IX

Już od poniedziałku 13 maja br. przez kolejne poniedziałki i czwartki do 30 maja w godz. 16.00-18.00 przyjmowane będą zgłoszenia drużyn do dziewiątej edycji “Łowickiego Rajdu Nocnego w poszukiwaniu kwiatu paproci”. Zgłoszenia wraz z wpisowym przyjmowane są w siedzibie PTTK w Łowiczu, Stary Rynek 3 (kamienica Napoleońska).

Rajd organizowany jest w formie pieszej, odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. Drużyny zgłaszające się muszą liczyć od 3 do 10 osób. Każdy zespół otrzymuje mapę i kartę zadań, które muszą zrealizować w trakcie wędrówki po Łowiczu oraz polach i łąkach okolicznych wiosek w Gminie Łowicz. Do pokonania jest w zależności od wylosowanej trasy od 13 do 15 km. Drużyny startują w dniu 7 czerwca w określonej przez organizatorów kolejności od godz. 19.00 na cztery określone trasy.

Szczegóły dotyczące rajdu znajdują się w załączonym regulaminie, ponadto w załączeniu karta zgłoszenia o oświadczenia. Rajd realizowany jest w ramach zadania publicznego współfinansowanego z budżetu Gminy Miasta Łowicz lowicz.eu.

REGULAMIN  RAJDU            KARTA ZGŁOSZENIA              KLAUZULA INFORMACYJNA            PLAKAT