VIII kwesta na rzecz ratowania zabytkowych grobów łowickich cmentarzy

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Łowiczu, zorganizowało kolejną „Kwestę na rzecz ratowania zabytkowych grobów łowickich cmentarzy”. Zbiórka przeprowadzona została po raz 8 w dniach 1-2 listopada 2017 r. na podstawie zezwolenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nr 2017/4360/OR na cmentarzach: katedralnym, ewangelicko-augsburskim, Świętego Ducha „EMAUS” i Chrystusa Dobrego Pasterza. Podczas kwesty udało się uzbierać 11.327,03 zł. To o 900,25 zł więcej niż w roku ubiegłym.

Bardzo nas cieszy ten wynik, zważywszy na to, że 2 listopada cały czas padał deszcz, który nie zachęcał do kwestowania i odwiedzania grobów. Nigdy nie zakładamy jednak sobie bicia jakiegokolwiek rekordu. Ważny jest dla nas cel zbiórki i wspólne działanie. Podobnie jak w latach poprzednich czuliśmy ogromne wsparcie zarówno na etapie organizacji kwesty jak i samego jej przebiegu, za co wszystkim dziękuję – mówi Jacek Rybus, organizator zbiórki z ramienia PTTK Oddział w Łowiczu.

Pieniądze przy ośmiu bramach cmentarzy zbierało 120 kwestarzy. Wśród nich byli m.in. burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński, jego zastępca Bogusław Bończak, przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu Michał Trzoska oraz radni miejscy Zofia Wielemborek, Krystian Cipiński, Dariusz Dzik, Krzysztof Igielski, Mariusz Siewiera, kwestujący z córką Alą oraz Paweł Pięta, który kwestował z całą rodziną, żoną Katarzyną i dziećmi Stefcią i Stasiem. Od samego początku z PTTK kwestują dyrektor łowickiego Muzeum Marzena Kozanecka – Zwierz i Michał Zalewski, obecnie kierownik biura ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych. Obecni byli również członkowie zespołu ludowego „Masovia”, kwestujący w strojach regionalnych, bez których trudno dziś sobie wyobrazić łowicką zbiórkę. W tym roku, co cieszy, duże wsparcie w postaci kwestarzy przyszło ze strony łowickich szkół. Kwestowała młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego na Blichu, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratoszewicach. Ci ostatni na kwestę do Łowicza przyjechali pociągiem!

Jestem im wszystkim, zarówno nauczycielom jak i uczniom, za to bardzo wdzięczny – mówi Rybus. Cieszę się że coraz więcej szkół bierze udział w naszej akcji. To przecież doskonała lekcja lokalnego patriotyzmu.

Pieniądze zbierane podczas kwesty przeznaczone zostaną na remont nagrobka Jana Konopackiego, artysty malarza, pochowanego na cmentarzu katedralnym.
Jednocześnie PTTK informuje, że z pieniędzy zebranych podczas ubiegłorocznej zbiorki wyremontowany został nagrobek Marcina Szyikowskiego z początku XIX w. na cmentarzu Świętego Ducha. Jest on najstarszym, zachowany pochowkiem na tej nekropoli. Koszt remontu, wyniósł 13.022,64 zł brutto. Z racji ograniczonych środków, płatność za remont pokryta została w dwóch ratach. Dodatkowo w ramach prac oczyszczona została płyta nagrobka Hilarego Smoleńskiego zm. w 1888 r. znajdującego się również na cmentarzu Świętego Ducha „EMAUS”.

Warto przypomnieć, że dotychczas, dzięki hojności darczyńców PTTK Oddział w Łowiczu udało się wyremontować 10 grobów:
• grobowiec Walentego Lilienheima i Marii Sienkiewicz z końca XIX wieku na cmentarzu katedralnym,
• groby Franciszka Mazowieckiego z 1907 r. na cmentarzu katedralnym (dwie płyty),
• grób Stanisława Lisickiego, doktora medycyny Fakultetu Paryskiego z 1882 r. na cmentarzu katedralnym,
• grób Maurycego Klimeckiego na cmentarzu Świętego Ducha,
• groby Rodziny Hauszyldów z 1893 r. i 1905 r. na cmentarzu Świętego Ducha (dwie płyty),
• grób Kazimierza Szymanowskiego z 1908 r.
• grobowiec Władysława Frątczaka – Legionisty z 1919 r. na cmentarzu katedralnym.
• nagrobek Marcina Szyikowskiego z początku XIX w.
• płytę żeliwną na grobie Hilarego Smoleńskiego zm. w 1888 r. na cmentarzu Świętego Ducha.

Organizatorzy VIII kwesty na rzecz ratowania zabytkowych grobów łowickich cmentarzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy włączyli się w tegoroczną zbiórkę: sponsorowi, kwestarzom i ludziom dobrej woli, bez których zbiórka nie byłaby możliwa.
PTTK Oddział w Łowiczu dziękuje:
• ks. kan. Robertowi Kwatek , proboszczowi parafii katedralnej p.w. Wniebowzięcia NMP w Łowiczu,
• ks. Władysławowi Moczarskiemu, proboszczowi parafii p.w. Świętego Ducha w Łowiczu,
• ks. Wiesławowi Wronce, proboszczowi parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu,
• ks. Szymonowi Czembor proboszczowi i administratorowi parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Łowiczu,
• Krzysztofowi Janowi Kalińskiemu, burmistrzowi Łowicza,
• Bogusławowi Bończakowi, zastępcy burmistrza Łowicza,
• Michałowi Trzosce, przewodniczącemu Rady Miejskiej w Łowiczu
• radnym miejskim: Zofii Wielemborek, Dariuszowi Dzikowi, Krystianowi Cipińskiemu, Krzysztofowi Igielskiemu, Mariuszowi Siewierze z córką Alą oraz Pawłowi Pięcie wraz rodziną: żoną Katarzyną i dziećmi Stefcią i Stasiem.
• Marzenie Kozaneckiej-Zwierz, dyrektor Muzeum w Łowiczu,
• Michałowi Zalewskiemu, kierownikowi biura ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych
• Agnieszce Krajewskiej i pracownikom Drukarni „Łowiczanka” w Łowiczu,
• Adamowi Szymańskiemu, prezesowi PTTK Oddział w Łowiczu i KTK „Szprycha”
• Zdzisławowi Kryściakowi, wiceprezesowi PTTK Oddział w Łowiczu i prezesowi Koła Przewodników PTTK im. Anieli Chmielińskiej w Łowiczu.
• Przewodnikom i członkom PTTK Oddział w Łowiczu: Jackowi Rybusowi, Jadwidze i Mirosławowi Lendzion, Małgorzacie Kucharek,
• Członkom KTK „Szprycha” w Łowiczu: Markowi Trepie, Danucie i Karolowi Dąbrowskim, Marianowi Sianoszkowi z rodziną, Teresie Wojciechowskiej, Katarzynie i Rafałowi Zabost,
• Członkom zespołu ludowego „Masovia”: Piotrowi i Aleksandrze Kapusta, Annie Kapusta, Annie Szymańskiej.
• Nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego na Blichu: Milenie Wojdzie-Wróbel, Agnieszce Leśniewskiej, Lindzie Jakubowskiej, Bartoszowi Witkowskiemu, Kacprowi Sosnowskiemu, Aleksandrze Czerbniak, Michalinie Kotlarskiej, Paulinie Majer, Albertowi Morawskiemu, Cezaremu Stasiak, Mikołajowi Zimowskiemu, Karolinie Wojdzie, Marcie Kurczak, Szymonowi Golis, Michałowi Kaczor, Adrianowi Gajdzie, Szymonowi Siejce, Bartłomiejowi Luberackiemu, Danielowi Milczarek, Rafałowi Wasilewskiemu.
• Nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu: Ewie Chudzyńskiej, Monice Dziedzic, Magdalenie Wójcik, Karolinie Pierchale, Przemysławowi Plichcie, Agnieszce Sobolewskiej, Maryli Białas, Ilonie Staniszewskiej, Sylwii Pisarkiewicz, Elżbiecie Lis, Dawidowi Gibczyńskiemu, , Jakubowi Fabiszewskiemu, Jowicie Klepczarek, Julii Foks, Julii Sałudzie, Marcie Zrazek, Mateuszowi Kucińskiemu, Natalii Bończewskiej, Przemysławowi Gasik, Sandrze Wilk, Sandrze Wróbel, Zuzannie Gędek, Weronice Kozaneckiej, Adriannie Kalinowskiej, Amelii Wolskiej, Janowi Pełka, Marcelinie Muras, Mateuszowi Woźniak, Michałowi Koza, Nikoli Bieniek, Oldze Machnikowskiej, Oliwii Sroka, Szymonowi Trauth, Zuzannie Jabłońskiej, Bartłomiejowi Wojciechowski, Jakubowi Gajewskiemu.
• Nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół Nr 2 w Bratoszewicach: Elżbiecie Foks , Zbigniewowi Motyl, Bartoszowi Walerych, Julii Frątczak, Kacprowi Kosma, Marcelowi Rucie, Natalii Horodeckiej, Natalii Sobierajskiej i Patrykowi Kuczkowskiemu.
• Osobom: Michałowi Kosińskiemu, Danielowi Pastenaci, Paulinie Guzek, Janowi Dzik, Patrycji Kret – Rychlińskej i Partykowi Rychlińskiemu, Albertowi Politowicz, Bogdanowi Czapiga, Markowi Pokorze, Mai Ciesielskiej, Irkowi Kosiorkowi, Paulinie Guzek, Marcinowi Bakalarskiemu, Aleksandrze Banaszkiewicz, Przemysławowi Błaszczyk, Wiktorii Cłapińskiej, Tymonowi Sztajnert, Kindze Kryściak, Mateuszowi Gładkiemu. Zuzannie Kłos i Andżelice Warackiej.
• Policjantom Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu,
• Mediom.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, dzięki którym możemy uratować cząstkę przeszłości Łowicza.