Przewodnicy w Wojewódzkim Samorządzie

Podczas Wojewódzkiej Konferencji Przewodników Turystycznych w Łodzi, która odbyła się w dniu 27.02.2018 r. dokonano wyboru nowego Wojewódzkiego Samorządu Przewodników Turystycznych Województwa Łódzkiego. Przewodniczącym został kol. Bolesław Wojciechowski z Łodzi, zastępcą Zdzisław Kryściak z Łowicza, sekretarzem kol. Agnieszka Walczak z Łowicza, a skarbnikiem Patrycja Czudak z Łodzi. Ponadto w skład WSPT weszli Jadwiga Rzeźniczak, Milena Nowak-Salacha, Henryk Pieczewski, Maciej Klimczak i Adam Nolbert. Do grona czterech delegatów z Województwa Łódzkiego na Krajową Konferencję Przewodników Turystycznych wybrany został Zdzisław Kryściak. Gratulujemy!

Tekst: TW, zdjęcie: fb Koło przewodników