Z dziećmi na szlaku łowickich legend

Kolejny Dzień Dziecka z PTTK za nami. Pogoda i frekwencja dopisały. Członkowie Koła Przewodników im. Anieli Chmielińskiej w Łowiczu wcielili się w postacie z dziejów miasta – “Duchy Przeszłości Łowicza”. W sumie w spacerze szlakiem łowickich legend wyruszyło ponad 60 osób, w tym prawie 40 dzieciaków. Spotkanie zaczęło się przed ratuszem, gdzie wszystkie dzieci poczęstował cukierkami burmistrz Krzysztof Jan Kaliński. Grupa pod opieką Mieszczanki i Pani Walewskiej wyruszyła na szlak.
Najpierw odwiedzono kardynała Michała Stefana Radziejowskiego, który wspomniał jak powstało seminarium duchowne w Łowiczu (dzisiejsze muzeum), jak miasto znajdował się pod opieką arcybiskupów i co im zawdzięcza. Następnie grupa podążyła na spotkanie z Napoleonem, którego przedstawiła Pani Walewska, cesarz Francuzów przywitał dzieci w języku francuskim, a następnie opowiadał o swojej wizycie w mieście. Kolejną postacią była Aniela Chmielińska, która opowiadała o założeniu muzeum w Łowiczu oraz o tym jak wędrowała po wsiach, by zabezpieczyć najstarsze pamiątki kultury ludowej Łowiczan. W miejscu dawnej Bramy Rawskiej zamieszkiwanej przez kata łowickiego czekał na uczestników spaceru Kat Michałek, który opowiadał o tym jak dawniej karano złoczyńców oraz pokazywał narzędzia do tego służące – miecz i topór. Na ulicy Zduńskiej zaś oczekiwał Żyd Jankiel, który opowiedział o ul. Zduńskiej, o miejscu w którym stała synagoga, pokazał jak ona wyglądała. Jankiel obczęstował wszystkich cukierkami i zaprosił na zakupy do swoich sklepów. Na końcu ul. Zduńskiej w tym czasie do klasztoru zmierzał Zakonnik, który opowiedział o zakonach w mieście. Ostatnią ze spotkanych postaci była Czarownica, która opowiedziała jak czary sprawiły upadek wieży ratuszowej i jaka kara ją spotkała.
Każdy z uczestników spaceru otrzymał znaczek ukazujący jedną ze spotkanych postaci oraz pamiątkową pocztówkę, dzieci po drodze częstowano cukierkami, a na koniec otrzymały prezent w postaci słodyczy i napojów.
Projekt został zrealizowany przez PTTK w Łowiczu w ramach zadania publicznego dofinansowanego ze środków budżetu Gminy Miasta Łowicza.

Tekst: Zdzisław Kryściak, zdjęcia: Kinga Kryściak, Tomasz Caban, Michał Zalewski