“Przewodnik czeka – poznaj Łowicz z przewodnikiem PTTK” – czerwcowe spacery

Kolejny rok, w ramach akcji „Przewodnik czeka – poznaj Łowicz z przewodnikiem PTTK” łowicki oddział organizuje spacery dla mieszkańców regionu i turystów odwiedzających miasto. W każdą niedzielę o godz. 13.00, przewodnik czeka na Starym Rynku w Łowiczu, przy siedzibie oddziału PTTK. Darmowe spacery mają różnorodną tematykę, z którą można zapoznać się na stronie: pttklowicz.pl. Dotychczas w czerwcu zostały zrealizowane cztery dyżury.

Pierwszy spacer 3 czerwca poprowadziła Jagoda Lendzion, a temat „Item Loviche” dotyczył początków grodu nad Bzurą. Na szlak wyruszyło około 20 osób. Podczas wędrówki przewodniczka poprowadziła uczestników do miejsc związanych z najstarszymi dziejami Łowicza czyli: Stary Rynek, Katedra Łowicka z lapidarium najstarszych elementów kościoła w kruchcie świątyni, ulica Podrzeczna przy klasztorze dominikanów z pocz. XV wieku do miejsca dawnego podgrodzia łowickiego i ulicy Świętojańskiej, która jest najstarszą źródłowo wzmiankowaną nazwą ulicy.

Spacer „Sztuka w prymasowskim Łowiczu”, 10 czerwca, poprowadziła Małgorzata Kucharek. Podczas spaceru szczególnymi obiektami na szlaku były dwie świątynie „przepełnione” sztuką. Do nich należą dwa kościoły – Bazylika Katedralna, w której swoje dzieła pozostawili wybitni malarze, rzeźbiarze, architekci, oraz barokowy Kościół Pijarów. Należy wspomnieć, że w Łowiczu możemy podziwiać dzieła m.in. Fontany, Jana Michałowicza z Urzędowa, Dolabelli, van den Blocka, Canavesiego, Plerscha, Swacha, Poncino.

Kolejny spacer 17 czerwca poprowadził Jacek Rybus. Spacer „Byłem tu… Śladami sławnych postaci w Łowiczu” prowadził szlakiem znanych osób z historii Polski, których dzieje splotły się z Łowiczem. Wymienić tu możemy papieża Jana Pawła II, Tadeusza Kościuszko, Księcia Józefa Poniatowskiego czy Napoleona Bonaparte. Przewodnik wspomniał też o postaciach związanych przez dziesiątki lat z miastem jak Aniela Chmielińska, Karol Rybacki czy Andrzej Kazimierz Cebrowski. Całość opowieści o sławnych postaciach historii i mieszkańcach miasta została wzbogacona zarysem historię Łowicza i koncentrował się przede wszystkim na Starym Mieście.

Ostatni spacer 24 czerwca poprowadził Adam Szymański, z którym uczestnicy wybrali się szlakiem niepodległości w Łowiczu. Przedtem jednak niespodziewana ulewa zatrzymała wszystkich w bramie kamienicy „napoleońskiej”, gdzie przewodnik krótko omówił dzieje Łowicza i udział mieszkańców w zrywach niepodległościowych w czasie zaborów. Oczywiście podczas wędrówki mimo dominującej tematyki spaceru, nie mogło zabraknąć najważniejszych zabytków Łowicza – bo przecież kościoły i duchowni też wpisali się w dzieje walki o niepodległość.

Dla uczestników spaceru przygotowana została pamiątkowa pocztówka tematyką nawiązująca do przypadającej w tym roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Także jeden ze spacerów w każdym miesiącu poświęcony jest tej tematyce. Akcja „Przewodnik czeka – poznaj Łowicz z przewodnikiem PTTK” jest wspólnym przedsięwzięciem realizowanym przez oddział PTTK w Łowiczu i Urząd Miasta w Łowiczu, w ramach zadania publicznego dofinansowanego ze środków budżetu Gminy Miasta Łowicz.
Już dziś zapraszamy na kolejne spacery w lipcu i sierpniu.

tekst ZK, zdj. M. Milczarek, lowicz24.eu, Z. Kryściak, TW.