“Przewodnik czeka” – minęły spacery lipcowe

Minął kolejny miesiąc dyżurów przewodnickich realizowanych w ramach akcji „Przewodnik czeka – poznaj Łowicz z przewodnikiem PTTK”. Cykl spacerów ma na celu przybliżenie historii Łowicza i regionu zarówno tej znanej, jak i całkowicie zapomnianej i nie odkrytej. Spacery są tak prowadzone, by korzyści z udziału mieli nie tylko mieszkańcy miasta szukający ciekawostek, ale także turyści chcący poznać podstawowe atrakcje i zabytki Łowicza. W związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości jeden spacer w miesiącu poświęcony jest tej tematyce.

1 lipca Agnieszka Walczak poprowadziła spacer “Łowicz na progu Niepodległości”. Przewodniczka przybliżyła życie społeczne Łowiczan podczas I wojny światowej, gdzie i jak działały szkoły, prasa i instytucje kulturalne. Opowiedziała, jak została przywitana niepodległość w Łowiczu. Nie mogło zabraknąć także ciekawostek dotyczących Emila Balcera, Władysława Tarczyńskiego i Karola Rybackiego. Podczas spaceru poznawano też najciekawsze zabytki miasta.

Tydzień później spacer szlakiem Jana Wegnera w Łowiczu prowadziła Joanna Sałata. Specjalnie opracowana ścieżka miała pokazać miejsca związane z działalnością łowickiego historyka, społecznika i regionalisty. Szlak przebiegał przez Stary Rynek, Katedrę, ul. Podrzeczną, Zduńską, Nowy Rynek i Aleje Sienkiewicza. Jan Wegner został uhonorowany dwoma tablicami i patronatem ulicy w mieście.

15 lipca szlakiem wieloreligijnego Łowicza poprowadziła Katarzyna Skierska-Pięta. Spacer był okazją poznania ciekawostek dotyczących kościołów katolickich, ewangelickiego, kościoła i kaplicy mariawitów, miejsc niezachowanej synagogi i bożnicy żydowskiej oraz kaplicy prawosławnej. Spacer był okazją do pokazania wieloreligijnej i wielokulturowej struktury Łowicza na przestrzeni ostatnich dwóch wieków.

Spacer 22 lipca szlakiem arcybiskupów w Łowiczu poprowadziła Dorota Wiśniewska. Ślady działalności arcybiskupiej w Łowiczu są dostrzegalne na każdym kroku. Spacer był okazją do poznania ciekawostek z życia prymasów: Michała Stefana Radziejowskiego – fundatora seminarium w Łowiczu, Krzysztofa Szembeka – dobroczyńcy pijarów, arcybiskupów pochowanych w łowickiej katedrze m.in. Jana Lipskiego, Mikołaja Prażmowskiego, Henryka Firleja, Jana Przerębskiego, Jakuba Uchańskiego.

Ostatni z lipcowych spacerów prowadził przewodnik Wojciech Królik. Temat spaceru dotyczył historii zgromadzeń zakonnych funkcjonujących w mieście na przestrzeni wieków m.in. pijarów, sióstr Wspólnej Pracy, dominikanów, bonifratrów, bernardynów i bernardynek. Spacer był okazją do poznania wielu ciekawostek z życia zakonnego i dziejów łowickich klasztorów oraz wizyty w murach dawnego klasztoru dominikanów.

W lipcowej edycji spacerów z przewodnikiem PTTK uczestniczyło w sumie ponad 150 osób, byli wśród nich mieszkańcy Łowicza i wielu innych miejscowości m.in. z Gąbina, Gdańska, Głowna, Grodziska Mazowieckiego, Katowic, Kutna, Łodzi, Mińska Mazowieckiego, Sochaczewa, Tomaszowa Mazowieckiego, Warszawy.
Wędrówka z przewodnikiem rozpoczyna się w każdą niedzielę o 13.00 przy siedzibie PTTK na Starym Rynku. Dyżury przewodnickie są wspólnym przedsięwzięciem realizowanym przez Urząd Miasta w Łowiczu i Oddziału PTTK w Łowiczu, w ramach zadania publicznego dofinansowanego ze środków budżetu Gminy Miasta Łowicz. Najbliższy spacer już 5 sierpnia. Dla uczestników spacerów przygotowana została specjalna edycja trzech pocztówek o tematyce patriotycznej.

Tekst i zdjęcia: Koło Przewodników