Kolejny Ogólnopolski Rajd Górski za nami

W dniach 22-26 sierpnia br. odbył się XXXVI Ogólnopolski Rajd Górski Przewodników PTTK organizowany przez Oddział PTTK w Przemyślu im. Mieczysława Karłowicza, Koło Przewodników w Przemyślu oraz Komisję Przewodnicką ZG PTTK. Tematem tegorocznego spotkania było Pogórze Przemyskie i góry Sanocko-Turczańskie. Organizatorzy zadbali o moc atrakcji dla uczestników rajdu. Odbyło się kilka wycieczek z możliwością zwiedzania m.in. Przemyśla, Leska, ruin zamku Sobień, zespołu pałacowo parkowego w Krasiczynie, Sanktuarium Matki Bożej Zbaraskiej, cerkwi w Posadzie Rybotyckiej oraz możliwość wędrówek górskich m.in. na Kopystańkę i Szybenicę.

Osobną atrakcją były dwa wyjazdy na Ukrainę połączone ze zwiedzaniem Lwowa, Drohobycza i na Przełęcz Użocką. Na szlaku znalazły się dwie cerkwie wpisane na listę UNESCO. Cennym doświadczeniem były wędrówki koleją ukraińską z Sianek do Wołosianek – najpiękniejszą linią kolejową Karpat Wschodnich oraz przejażdżka słynna Bieszczadzką Kolejką.

Komandorem rajdu był Leszek Koman a wicekomandorem Marta Kroczek z koła przemyskiego. W rajdzie uczestniczyło ponad 280 przewodników z całej Polski od Szczecina i Międzyzdrojów przez Gdańsk i Gdynię do Białegostoku i Białowieży oraz od Kłodzka i Wrocławia przez Sosnowiec, Kraków do Rzeszowa i Sanoka. Obok walorów krajoznawczo-edukacyjnych ważnym był czynnik integracyjny. Organizatorzy zadbali, by okazji do integracji środowiska przewodnickiego było co niemiara.

W rajdzie uczestniczyła trójka przewodników z Łowicza: Joanna Sałata, Michał Zalewski i Zdzisław Kryściak. W drodze na rajd grupa łowicka spędziła kilka godzin w Opatowie zwiedzając miasteczko m.in. trasę podziemną, kolegiatę opatowską, bramę krakowską i klasztor bernardynów, co pozwoliło zdobyć odznakę „Turysta Ziemi Opawskiej”. Następnie uczestniczyli w wycieczce szlakiem zabytków Przemyśla, sesji rozpoczynającej rajd, a następnie w dwudniowym wyjeździe na Ukrainę oraz wyprawie szlakiem miejsc związanych z UPA i akcją „Wisła” m.in. do Birczy, Baligrodu, Jabłonek i Cisnej. W przededniu rajdu odbyło się też posiedzenie Komisji Przewodnickiej Zarządu Głównego PTTK, w którym uczestniczył Zdzisław Kryściak, wiceprzewodniczący tej Komisji.

A kolejny rajd górski przewodników za rok w Kłodzku.

Tekst: ZK, zdjęcia: ZK, JS, M. Szumny (Gdynia), M. Kowalczyk (Sanok)