Zapraszamy na Promienisty Łowicki Rajd Nocny Szlakiem Niepodległości

Rajd rozpocznie się w nocy z 10 na 11 listopada 2018 r. Starty drużyn na poszczególne trasy od godz. 19.30 w dniu 10 listopada. Zbiórka wszystkich uczestników rajdu o godz. 19.15. Start na Starym Rynku w Łowiczu.
Rajd rozpoczyna się na Starym Rynku w Łowiczu skąd uczestnicy zabierani są autokarami na określone miejsce startu danej grupy. Grupa Kocierzew Płd. rozpoczyna rajd spod pomnika poświęconego poległym z lat 1914-1920. Grupa z Łyszkowic rozpoczyna rajd przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Grupa ze Zdun rozpoczyna rajd przed pomnikiem „Gminiaków” z 1914-1920. Grupa z Nieborowa wyrusza spod kapliczki w Julianowie poświęconej żołnierzom Legionów Polskich. Osobną grupą, która przyłączyła się do rajdu z nową trasą jest grupa z Chąśna. Grupa ta rozpoczyna wędrówkę spod pomnika w Chąśnie, po zakończeniu uroczystości patriotycznych w Gminie Chąśno. Grupy pokonują określone trasy pod opieką przewodników, którzy przy mijanych miejscach pamięci przybliżą ich kontekst historyczny i zapalają znicze. Przewidywane dotarcie grup na metę rajdu pod pomnik Synom Ziemi Łowickiej planowane jest na ok. 0.00-0.30 w dniu 11 listopada. Pod pomnikiem rozpoczną się uroczystości patriotyczne. Przybliżone zostaną dzieje pomnika i przebieg odzyskiwania niepodległości w Łowiczu. Zakończenie uroczystości planowane jest ok. godz. 1.00.
Poszczególne trasy rajdu uczestnicy pokonują pieszo w tempie 4-4,5 km/h, różnią się one długością i wynoszą ok. 12-16 km. Wpisowe wynosi 2 zł. od członków PTTK, 4 zł od pozostałych osób. Zgłoszenia uczestników i grup zorganizowanych przyjmowane są w terminie do 5 listopada 2018 r. (zgłoszenie się indywidualne lub złożenia karty zgłoszenia w przypadku grup i wpłaty wpisowego). O uczestnictwie w rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie zespołu odbywa się na druku, który można pobrać w biurze PTTK (Łowicz, Stary Rynek 3, poniedziałek i czwartek w godz. 15-18), na stronie www.pttklowicz.pl lub profilu FB Koła Przewodników im. Anieli Chmielińskiej w Łowiczu.
Organizatorem rajdu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Łowiczu. Partnerami rajdu są: ZG PTTK, Miasto Łowicz, Gmina Chąśno, Łowicki Ośrodek Kultury, Restauracja Powroty, Jan Ruciński, Stow. Karino.
Rajd realizowany jest w ramach projektu Łowickiego Ośrodka Kultury – Małe Granty 2018 przy wsparciu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego w ramach konkursu Projekt działalności programowej oddziału PTTK – edycja 2018

REGULAMIN RAJDU              KARTA ZGŁOSZENIA GRUPY              PLAKAT             ZNACZEK