Sprzątali groby Łowiczan

Od wielu lat członkowie PTTK oddział w Łowiczu sprzątają groby zasłużonych Łowiczan. Także w tym roku kilka dni przed świętem Wszystkich Świętych członkowie Koła Przewodników i KTK Szprycha posprzątali groby na łowickim cmentarzach katedralnym i Emaus. Uprzątnięto liście i gałęzie, zlikwidowano nacieki żywicy oraz pomyto płyty grobowe. Na mogiłach zapalono znicze. W sumie sprzątnięto otoczenie kilkunastu grobów. W akcji wzięli udział: Danuta i Karol Dąbrowscy, Aneta i Zdzisław Kryściakowie, Katarzyna i Paweł Piętowie, Adam Szymański, Teresa Wojciechowska i Rafał Zabost.

Tekst i zdjęcia: ZK, TW, ASz.