X Spacer “Pokój Ich cieniom…”

W dniach 3 i 4 listopada 2018 r. po raz dziesiąty łowiccy przewodnicy zabrali mieszkańców na spacer po łowickich nekropoliach. Spotkania z uczestnikami rozpoczynali przypominając historię miejsc pochówku.
Spacer po cmentarzu katedralnym prowadził Piotr Zakrzewski. W związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicą Odzyskania Niepodległości Polski wędrówka przebiegała szlakiem postaci związanych z walką o niepodległość i jej utrzymanie. Przewodnik przybliżył m.in. postacie: płk. Mariana Krudowskiego (d-cy łowickiego 10 pułku piechoty), Karola Rybackiego (pierwszego przewodniczącego Rady Miasta od 1917 r.), Jerzego Wojdy (harcerza Szarych Szeregów i nauczyciela) czy Stanisława Rotstada (żołnierza, lekarza, członka pierwszej honorowej warty w 1918 r. przed Pałacem Namiestnikowskim w Warszawie).
Kolejnego dnia na spacer po cmentarzu Emaus zaprosił przewodnik Krzysztof M. Wiśniewski. Poprowadził on uczestników szlakiem niepodległości i dlatego m.in. odwiedzono grób Wizygierów (związanych z walką o niepodległość) oraz Aleksandra Petelewicza (uczestnika rozbrajania Niemców w Łowiczu w 1918 r.).
Oba spacery mimo mało sprzyjającej pogody zgromadziły grupę około 50 łowiczan. Spacery „Pokój ich cieniom…” są formą podziękowaniem dla mieszkańców miasta za ich wsparcie dla organizowanej przez Oddział PTTK kwesty na rzecz ratowania zabytkowych grobów łowickich cmentarzy.

Tekst i zdjęcia: Koło Przewodników