Sypnęło książkami od łowickiego PTTK

Rok 2018 był wyjątkowo urodzajny w książki wydawane przez członków łowickiego PTTK. Już na początku roku ukazała się publikacja „Księżackim szlakiem. Działalność PTTK Oddział w Łowiczu w latach 2013-2017”. Książka została opracowana przez liczący dziesięć osób zespół redakcyjny członków PTTK. Publikacja przybliża dzieje organizacji w ostatnich latach, imprezy okolicznościowe i cykliczne oraz kalendarium wydarzeń i liczne zdjęcia z życia oddziału. W tym samym czasie ukazała się publikacja Krzysztofa M. Wiśniewskiego „O Jakubie Roszku i jego czasach w 450 rocznicę urodzin Łowiczanina, który został burmistrzem Krakowa”. Zeszyt przybliża dzieje rodziny Roszków i jej związki z Łowiczem i Krakowem.

Kolejną książką związaną z regionem łowickim była publikacja opracowana przez Agnieszkę Walczak „Zarys dziejów parafii Sobota. Jubileusz 500-lecia Kościoła pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sobocie”. Książka na prawie 120 stronach przybliża dzieje Soboty i tamtejszej parafii, dzieje kościoła i jego wyposażenie. Inną niezmiernie ważną książką jest monografia autorstwa dr Katarzyny Skierskiej-Pięty „Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Boczki Chełmońskie”. Publikacja przybliża prawie 45-letnią działalność jednego z najbardziej znanych łowickich zespołów ludowych. Zawiera obszerne dzieje zespołu oraz kalendarium jego działalności. Całość została wzbogacona dziesiątkami barwnych i czarno-białych fotografii.

Dwie kolejne książki dotyczyły tematyki niepodległościowej i wpisywały się w hasło PTTK „Na szlakach Niepodległości”. Pierwszą była praca doktorska Katarzyny Piotrkiewicz “Stanisław Rotstad (1895-1994). Lekarz, żołnierz, humanista”, dotycząca niezmiernie ważnej i ciekawej postaci “Łowickiego Judyma”. Ponad 230 stronicowa publikacja zawiera biografię bohatera, zaczynając od życia dziecięcego, rodzinnego i prywatnego przez karierę żołnierską i lekarską, a na pasjach i legendzie kończąc. Całość zawiera obszerny materiał zdjęciowy. Kolejną publikacją były wspomnienia „Stefan Cieślak. P.O.W. i rozbrojenie okupantów na Ziemi Łowickiej” w opracowaniu Zdzisława Kryściaka. Publikacja poza wspomnieniami bohatera rozbrajającego z oddziałami POW Niemców w Łowiczu zawiera zarys okoliczności rodzącej się niepodległości oraz obszerną biografię płk. Stefana Cieślaka.

W sumie członkowie PTTK w Łowiczu w 2018 roku wydali sześć publikacji książkowych, wnoszących wiele nowych informacji i ciekawostek do historii regionalnej i krajoznawstwa polskiego.

Tekst: ZK, zdjęcia: lowiczanin.info, K. Kryściak, T. Caban