Łowiccy przewodnicy piszą książki

Podobnie jak w roku poprzednim, gdy ukazało się sześć publikacji o Łowiczu i regionie, także w tym roku łowiccy przewodnicy wydali kilka książek. Ukazały się cztery publikacje.

W październiku br. zorganizowany został cykl trzech spacerów tematycznych szlakiem żydowskim literackim i filmowym. Przy okazji każdego ze spacerów wydany został książkowy przewodnik opracowanych przez Zdzisława Kryściaka. Szlak Żydowski przybliża dzieje łowickiej społeczności żydowskiej, miejsca z nią związane, cmentarz żydowski. Całość wzbogacona została o symbolikę macew i słownik terminów z zakresu społeczności judaistycznej. Szlak literacki przybliżył związki znanych i mniej znanych literatów z naszym miastem. Szlak filmowy to przewodnik do miejsc związanych z kręceniem filmów, aktorami, anegdotami i ciekawostkami filmowymi. Całość wzbogacona licznymi zdjęciami.

Kolejną publikacją jest książka Jacka Rybusa „Łowickie nekropolie. Inny wymiar naszej obecności”. Książka to skondensowana historia łowickich cmentarzy wraz z opisem najciekawszych miejsc pochówków tych przeszłych jak i obecnie istniejących. Opisuje też nietypowe dla współczesnych miejsca spoczynku, jak krypty pod kolegiatą – opisany został pochówek i postać pierwszego biskupa łowickiego Alojzego Orszulika – czy cmentarz niemiecki z I wojny światowej na ruinach zamku łowickiego. Osobną część stanowi informacja o dotychczasowych kwestach organizowanych przez PTTK na łowickich nekropoliach. Książka wzbogacona została około 200 zdjęciami.

Publikacje ukazały się w ramach projektu Małe Granty 2019 realizowanego przez Łowicki Ośrodek Kultury.

Dodajmy jeszcze, że w całym sezonie turystycznym w 2019 r. PTTK Oddział w Łowiczu wydał też 10 pocztówek przybliżających ciekawe inicjatywy łowickiego środowiska PTTK.

Tekst ZK, zdjęcia: Koło Przewodników