Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego – spacer “Dwa klasztory…”

24 lutego odbył się spacer “Dwa klasztory z przewodnikiem PTTK” zorganizowany przez Koło Przewodników Terenowych im. Anieli Chmielińskiej działające przy łowickim Oddziale PTTK. Spacer został zorganizowany w ramach Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego obchodzonego trzy dni wcześniej 21 lutego. Frekwencja na spacerze zaskoczyła wszystkich, w sumie udział w nim wzięły 152 osoby, przede wszystkim mieszkańcy miasta, ale byli również turyści z Łodzi, Kutna, Skierniewic.

Spacer rozpoczął się przy pomniku Józefa Piłsudskiego, gdzie omówiono założenie spaceru i okazję, z jakiej został zorganizowany. Następnie uczestnicy z przewodnikiem Wojciechem Czapnikiem wyruszyli na zwiedzanie dawnego klasztoru dominikańskiego. Klasztor obecnie pełni funkcje szkolne, jednak zachowały się elementy dawnej architektury. Była więc okazja powędrować dawnymi korytarzami klasztornymi z zachowanymi sklepieniami krzyżowymi, odwiedzić wirydarz klasztorny, miejsce dawnego kościoła, w którym po przebudowie mieści się sala gimnastyczna i aula. Podczas wędrówki można było dowiedzieć się wielu ciekawostek z życia zakonu i klasztoru.

Następnie uczestnicy spaceru pod opieką przewodniczki Katarzyny Skierskiej-Pięty wyruszali w kierunku drugiego z klasztorów. Jednak spacer ten był przede wszystkim okazją do poznania średniowiecznego życia miasta. Na Nowym Rynku, o unikatowym kształcie trójkąta, opowieść snuła się wokół jego lokacji i przeznaczenia, lokalizacji ratusza i odbywającego się tu handlu. Następnie turyści zawędrowali do kościoła św. Ducha, parafii sięgającej 1404 r., oraz stojącej obok Bramy Krakowskiej zwanej też “bernardyńską”. Nie wiadomo kiedy minęło już 1,5 godz. spaceru, gdy grupa dotarła do dawnego klasztoru bernardyńskiego.

W jego wnętrzach rozbrzmiewała muzyka chorałowa, a na zebranych czekał przewodnik Zdzisław Kryściak w stroju… bernardyńskim. Przybliżył on krótko historię zgromadzenia i jego fundacji. Wskazał też na charakterystyczne elementy lokacji dwóch klasztorów “żebrzących” w mieście. Następnie uczestnicy powędrowali do przypuszczalnych pomieszczeń klasztornych, kapitularza, biblioteki, refektarza oraz na piękny wirydarz. Odwiedzili też zakamarki dawnego kościoła przebudowane po 1806 r., po kasacie klasztoru. Prze kolejne 200 lat zabudowania mieściły w sobie lazaret, koszary, cerkiew i kilkanaście szkół. Obecnie klasztor stanowi własność prywatną.

Zwiedzanie klasztorów i funkcjonujących przy nim kościołów było możliwe dzięki uprzejmości panów Dariusza Żywickiego (dominikanie) i Krzysztofa Gajdy (bernardyni). Dziękujemy, że w ten sposób i tak licznie świętowaliście z łowickimi przewodnikami ich święto – Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego.

Tekst: ZK, zdjęcia: Kinga Kryściak, Teresa Wojciechowska