Łowiccy przewodnicy pogłębiają swoją wiedzę oraz poszerzają grono instruktorów

W dniu 23 lutego 2019 r. z inicjatywy Wojewódzkiego Samorządu Przewodników Turystycznych Województwa Łódzkiego przy współpracy z Muzeum w Łęczycy przeprowadzone zostało szkolenie z historii zamku łęczyckiego i zorganizowanej w nim ekspozycji historyczno-etnograficznej. Szkolenie skierowane było do przewodników posiadających uprawnienia na teren województwa łódzkiego i powiatu łęczyckiego. W szkoleniu wzięła udział 11 osobowa grupa przewodników naszego koła oraz koleżanki i koledzy z Łęczycy, Łodzi i Kutna.

Miło nam również poinformować, że koleżanka Agnieszka Walczak powiększyła grono Instruktorów Przewodnictwa PTTK w naszym kole. Agnieszka ukończyła kurs instruktorski, który odbywał się w dniach 12-17.02.2019 r. w Sanoku. Gratulujemy. Obecnie w kole przewodników uprawnienia Instruktora posiada trójka przewodników.

Tekst i zdjęcia: fb Koło Przewodników