Przewodnicy po raz XXXV na Jasnej Górze.

W dniach od 8 do 10 marca br. zorganizowana zostałą XXXV Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych na Jasną Górę. Jej organizatorem było Koło Przewodników Tatrzańskich im. Klimka Bachledy w Zakopanem oraz Oddział Tatrzański PTTK w Zakopanem. Jak co roku w pielgrzymce wzięła udział delegacja łowickich przewodników.
O godz. 8.00 odbyła się Msza Św. w Bazylice Jasnogórskiej, a następnie w auli o. Augustyna Kordeckiego przewodnicy wysłuchali dwóch prelekcji „40. rocznica pierwszej pielgrzymki Ojca św. Jana Pawła II do Częstochowy” – kustosza Zbiorów Sztuki Wotywnej na Jasnej Górze – o. Stanisława Rudzińskiego oraz „Śladami św. Jana Pawła II na Podhalu” – przewodnika Andrzeja Stanka, Wiceprezesa Stowarzyszenia Przewodników Tatrzańskich im. Klemensa Bachledy w Zakopanem. Jako dar dla sanktuarium organizatorzy przekazali plakietę w formie parzenicy, na której wśród kilkudziesięciu blach przewodnickich z Polski znalazło się również insygnium przewodników z Łowicza.
Na zakończenie pielgrzymki przedstawiono ogólnopolskie zamierzenia przewodnickie na bieżący rok, odbył się Anioł Pański. Za rok XXXVI pielgrzymkę organizować będą przewodnicy lubelscy.

Tekst i zdjęcia: fb Koło Przewodników