Przewodnicy prezentowali Salę Radziecką

W 100. rocznicę pierwszej w niepodległej Polsce sesji Rady Miejskiej w Łowiczu przewodnicy PTTK zaprosili na wydarzenie „Minęło 100 lat – Prezentujemy Salę Radziecką”. 31 marca 1919 roku odbyła się inauguracyjna sesja oraz publiczna prezentacja nowo oddanej sali posiedzeń, zwanej Salą Radziecką.

Dokładnie w południe ponad 40-osobowa grupa uczestników spotkała się przed ratuszem. Tu rozpoczęła się półtoragodzinna wędrówka szlakiem historii ratusza i Sali Radzieckiej. Historię obecnego i poprzednich ratuszy w mieście przybliżyła przewodniczka Katarzyna Skierska-Pięta. Szczegółowo omówiła dzieje dwóch ratuszy na Nowym Mieście i tzw. Kupusa na Starym Mieście oraz obecnego ratusza klasycystycznego z 1828 roku. Przedstawiła też położenie ratuszy na rycynie Brauna i Hogenberga w Civitates Orbis Terrearum. Omówiła okoliczności przeprowadzonych w 1919 roku wyborów i przebudowy wcześniejszego służbowego mieszkania burmistrza na Salę Radziecką.

Kolejnym punktem spotkania była wizyta w historycznej sali, na ścianach której znajduje się zabytkowy, malowany fryz warszawskiego artysty Józefa Lamparskiego. Tu przewodniczka Katarzyna Piotrkiewicz omówiła biogramy i związki z Łowiczem przedstawionych na fryzie postaci. Król Kazimierz Wielki był pięć razy w Łowiczu za czasów arcybiskupa Jarosława Bogorii Skotnickiego, prymas Jan Łaski, który m.in. wydał przywileje dla miasta, Tadeusz Kościuszko – w 1790 roku w Łowiczu lustrował IX Regiment Pieszy Koronny zwany „łowickim”, Henryk Sienkiewicz – 1904 roku przybył do miasta z wykładem, z którego dochód przeznaczono na rzecz powodzian.

Dalszą część poprowadził przewodnik Zdzisław Kryściak, który omówił dalsze elementy fryzu, czyli 32 herby dawnych województw i ziem Rzeczypospolitej. Ponadto przedstawił dwa dodatkowe herby: Królestwa Polskiego z panoramą Placu Zamkowego w Warszawie i widokiem na Wawel od strony Wisły oraz Herb Wielki Miasta Łowicza. Ponadto omówił obecne symbole samorządowe miasta: Łańcuch Burmistrza, Laskę Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Chorągiew Miasta Łowicza.

Podczas spotkania na ekranie ukazywane były historyczne zdjęcia Sali Radzieckiej. Prezentacja sali była możliwa dzięki uprzejmości burmistrza Krzysztofa Jana Kalińskiego, który był obecny podczas całego wydarzenia, a ponadto poczęstował biorących w nim udział słodyczami. Opowiedział też anegdotę, o tym jak kilka lat wcześniej zwrócono mu uwagę, że po tylu latach wolnej Polski w Łowiczu nadal jest… Sala Radziecka.

Tekst: fb Koło Przewodników, zdjęcia: fb Koło Przewodników, KTK Szprycha