Członkowie KTK “Tratwa” na kolejnym szkoleniu

W dniach 13 – 14 lipca 2019 r. członkinie KTK „TRATWA” uczestniczyły w pierwszej części kursu Asystent Osoby Niepełnosprawnej w Turystyce Kajakowej i Górskiej ATON. Kajakową stronę kursu zorganizowało stowarzyszenie „Kantata”, natomiast partnerem merytorycznym zostało Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa. Kurs opierał się przede wszystkim na zajęciach praktycznych. Uczestnicy poznawali zasady: doboru sprzętu i wyposażenia, nautyki i locji kajakowej, ratownictwa i asekuracji osoby niepełnosprawnej, pierwszej pomocy na wodzie, orientacji w terenie, organizacji osad i grupy spływowej oraz technik pływania kajakiem z osoba niepełnosprawną. W pierwszym dniu kursu uczestnicy poznawali i doskonalili w/w umiejętności na wodzie stojącej (Zalew Radkowski). W drugim dniu kursantki przebyły 10 – kilometrowy spływ Nysą Kłodzką zarówno w roli asystenta turysty z niepełnosprawnością jak i osoby z niepełnosprawnością. Część teoretyczna z zakresu psychologii odbywała się wieczorami. W ramach zajęć z teorii uczestniczki pogłębiały wiedzę z zakresu: rozumienia niepełnosprawności, autodiagnozy umiejętności interpersonalnych turysty, doskonalenie relacji asystent – podopieczny, warunków dobrego kontaktu i typów psychologicznych turystów. Kurs okazał się bardzo cennym źródłem wiedzy i umiejętności, prowadzony przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę szkoleniową z dziedziny kajakarstwa i udzielania pierwszej pomocy. Kolejna część kursu z zakresu Turystyki Górskiej odbędzie się w dniach 27 – 28.07.2019r.