Nasi przewodnicy szkolą się

Dwoje naszych przewodników Joanna Sałata i Zdzisław Kryściak uczestniczyło 6 kwietnia br. w szkoleniu zorganizowanym przez Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry. Podczas trwającego prawie 6 godzin szkolenia dwie grupy po 30 przewodników zapoznało się z ekspozycją muzeum i historią poszczególnych eksponatów. Następnie był wykład o pozyskiwaniu eksponatów i poddawaniu ich procesowi konserwacji. Osobnym tematem były działania edukacyjne w miejscu pamięci jakim jest to muzeum. Dla uczestników szkolenia organizatorzy przekazali dodatkowo pakiet materiałów promocyjnych o muzeum.
Na koniec odbyło się szkoleniowe oprowadzanie po cmentarzu połączone z przybliżeniem wielu postaci zamordowanych i pochowanych na palmirskiej nekropolii. Warto odnotować, że na cmentarzu pochowanych jest kilkunastu zidentyfikowanych Łowiczan, aresztowanych w marcu 1941 r. w ramach akcji AB, następnie poddanych przez hitlerowców śledztwom i torturom, a potem straconych w Palmirach.

Tekst i zdjęcie: Koło Przewodników