Sierpniowe dyżury przewodnickie za nami

Minął trzeci miesiąc spacerów w ramach projektu „Przewodnik czeka. Poznaj Łowicz z przewodnikiem PTTK”. Wędrówki z przewodnikiem były realizowane od czerwca br. Spacery to wspólne przedsięwzięcie łowickiego oddziału PTTK i Urzędu Miasta w Łowiczu. Projekt skierowany był do turystów odwiedzających Łowicz oraz mieszkańców miasta, którzy chcieliby zgłębić tajemnice swojej małej ojczyzny.

W sierpniu zrealizowane zostały cztery spacery przewodnickie. 4 sierpnia spacer „Targi i jarmarki w Łowiczu na przestrzeni wieków” poprowadziła Agnieszka Walczak-Caban. Przewodniczka opowiedziała o tradycjach łowickich targów i jarmarków oraz o wydarzeniach im towarzyszących. Tydzień później 11 sierpnia w podróż szlakiem „Barok w Łowiczu” mieszkańców miasta i turystów zabrała Katarzyna Tracz. Poprowadziła ona szlakiem najciekawszych zabytków barokowych m.in. gmachu muzeum i Kaplicy św. Karola Boromeusza, Katedry Łowickiej, kościołów: pijarów i bernardynek. 18 sierpnia spacer „II wojna światowa w Łowiczu” prowadziła Katarzyna Zabost. Omówiła walki o miasto w 1939 roku oraz działania hitlerowskich władz okupacyjnych. Temat spaceru nawiązywał do zbliżającej się 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Ostatni spacer prowadził 25 sierpnia br. Andrzej Słomski. Oprowadził on uczestników biorących w nim udział szlakiem rzemiosła i handlu łowickiego na przestrzeni wieków.

Każdy ze spacerów poza wspomnianą główną tematyką skonstruowany jest tak, by pokazać najciekawsze zabytki Łowicza. Spacery skierowane są zarówno do turystów odwiedzających Łowicz i chcących poznać jego najważniejsze zabytki jak i mieszkańców systematycznie w nich uczestniczących, poznających nowe ciekawostki o rodzinnym mieście.

Spacery przewodnickie zostały zorganizowane i dofinansowane w ramach zadania publicznego z budżetu Gminy Miasta Łowicz. Odbywały się w każdą niedzielę od czerwca do końca sierpnia br. biorący w nim udział spotykali się przed siedzibą PTTK o godz. 13.00. Dodajmy, że udział w nich był bezpłatny. W ramach wycieczek uczestnicy mogli nie tylko poznać łowickie ciekawostki, ale również zgromadzić kolekcję trzech unikatowych pocztówek przygotowanych przez przewodników jako pamiątka udziału w akcji. W sumie w bieżącym roku przewodnicy łowickiego Koła Przewodników im. Anieli Chmielińskiej zrealizowali 12 wakacyjnych spacerów o różnorodnej tematyce.

Tekst: ZK, zdj. Tomasz Caban, Katarzyna Zabost, lowicz24.eu